- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. marca 2022

Nedeľné slovo (165)

 

Postupovať k lepšiemu

Nebáť sa pravdy o sebe, nebáť sa ľudí, nebáť sa výziev. Vytrvalo hľadať pravdu a smerovať k nej, žiť múdro a bohabojne, žiť vo viere, nádeji a láske...

Ľahko sa to napíše, poviete si možno, ťažšie sa to uskutočňuje v reálnom živote. Usilovať sa o nemožné (nemožné z ľudského hľadiska) je však neraz predpokladom dosiahnutia možného.


Myslím, že ide o to, aby sme nepodľahli zlému zvyku, sebauspokojeniu, aby sme nežili bezducho, aby sme postupovali, napriek vlastnej slabosti a hriešnosti, od horšieho k lepšiemu a od nižšieho k vyššiemu. S Božou pomocou.

Takto to vyjadril svätý Ignác z Loyoly: „Čím viac sa zdá, že veci sú na zúfanie, tým viac treba vkladať nádej v Boha. Kde chýba ľudská pomoc, tam je blízko Božia pomoc.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (164)

1 komentár:

  1. Anonymný20.3.22

    Každý z nás budeme raz volaný na zodpovednosť za prinášanie ovocia vo svojom živote, za to čo po ňom zostalo. Náš život nie je o spotrebe ale aj o prinášaní ovocia. Boh je s nami zatiaľ trpezlivý a vytvára nám tie najlepšie podmienky. Nech nás Božia trpezlivosť s nami vedie k snahe byť užitočný pre Božie Kráľovstvo. /Podľa M. Bubáka/

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.