- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

5. júla 2022

Priateľstvo so svetom ako pokušenie

 

Vlado Gregor

Čo je najväčším pokušením človeka a zdrojom jeho hriešnosti? Je to tendencia považovať sa za lepšieho ako ostatní, čo má byť dôvodom dať sa obsluhovať a nie slúžiť. V knihe Genezis je znázornené zrodenie človeka, v dobrom aj zlom slova zmysle. Keď človek ochutná zo stromu poznania, či skôr uvedomenia si horšieho a lepšieho, dokonalejšieho a menej dokonalého, dostane sa do možných osídel sebazbožňovania a temných myšlienok mesianizmu, či už ruského, amerického, poľského, brahmanského, ríše stredu, vyvolených Izraela, alebo len mesianizmu zrodeného z pocitu osobnej pýchy a prevahy. Na druhej strane, bez uznania svojej hodnoty a vymedzenia seba a svojich blízkych nie je možná žiadna sebaúcta a nielen konzumné, ale ani vznešené ciele a hodnoty.

Apoštol Jakub tvrdí, že priateľstvo s týmto svetom je nepriateľstvom s Bohom. Je to prísna definícia, ale uvedomme si, že ono priateľstvo so svetom a jeho predstaviteľmi a mocnármi býva najčastejšie vyvolané vidinou výhod a lepšieho uspokojenia osobných túžob.

Vidíme na druhých ľuďoch a ich spolkoch, že sa cítia byť určitými centrami, ktoré si zaslúžia byť podporované a oceňované.„Toto všetko ti dám, ak padneš a budeš sa mi klaňať.“ To je základné pokušenie, pred ktorým utekáme na púšť, čo najďalej od zvodov a ponúk bohatého a pokrokového sveta okolo. Žiaľ, často zabúdajú na toto pokušenie a potrebu slúžiť nielen jednotlivci, ale aj tí, ktorí sa snažia byť predstaviteľmi a vzormi aspoň o čosi dokonalejších spoločenstiev.

Žiaľ, kresťanstvo sa v súčasnosti dostalo do takého stavu, že sme konfrontovaní ani nie tak s inými denomináciami, ale musíme riešiť konfrontácie vo vnútri vlastných denominácií. Pretože nevznikajú len dobré ciele, ale aj zlé a hriešne nároky. A to je aj príčinou vojen, rozbrojov a revolúcií, ak aj nie priamou. Práve takéto snahy sú občas neviditeľným koreňom každého zla.

Čítam teraz knihu od Rebeccy Wrag Sykesovej Príbuzní – život, láska, smrť a umenie neandertálcov. Homo sapiens neaderthalensis prebýval na Zemi najmenej 350 tisíc rokov, čo je o hodne viac ako doterajšia výdrž Homo sapiens sapiens. Doteraz podceňovaní neandertálci boli určite ľuďmi, pretože sa s nami miešali a v dosť dlhom období žili zároveň s nami. Cez množstvo vykopávok vidíme, v akom utrpení žili a koľko chorôb ich ohrozovalo. Autorka pritom konštatuje, že títo dávni ľudia sa oveľa menej zabíjali medzi sebou a vôbec nič sa nenašlo o zabíjaní detí, ktoré vždy bolo u „pokročilejších“ ľudí bežné. Dokonca ich obetovanie.

Stále hovorím, že mnoho biblických právd musíme neustále domýšľať a skúmať. Mnohé pravdy sa naozaj dajú vyjadriť len symbolicky, ale pri chápaní nijakých symbolov nemôžeme prestať vnímať realitu.

Našťastie, Boh je natoľko milosrdný, že nám v dejinách dáva – aj za cenu tvrdých poučení a nezdarov – chápať našu skrytú zlobu a maskovanú nekompetentnosť... V politike sa javí, že nemáme silu, možnosti a schopnosti presadiť niečo dobré. Alebo áno? Možno, ale väčšinou len za cenu osobnej obety.

Vážme si silných a dobrých ľudí, ktorí sú schopní osobných obmedzení na ceste za prospechom a úžitkom ostatných. Takých ľudí je ako šafranu. Vážme si už aj tendencie k takému správaniu. Pretože takí ľudia často stratia svoj život pre Krista, ale evidentne ho nájdu, často už teraz a pre seba a celkom určite pre druhých v budúcnosti.

Tak nám Pán Boh pomáhaj!

 

Vlado Gregor


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

4 komentáre:

 1. Rozhovor s Vladom Gregorom pre české Parlamentní listy:

  https://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Slovensky-filozof-Gregor-o-budoucnosti-Lezeme-Americanum-vic-do-zadku-nez-za-socialismu-Rusum-Uplny-rozpad-autority-statu-totalni-anarchie-699165

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Anonymný6.7.22

  Milý kolega Gregor. Váš článok ma do istej miery šokoval a vzbudil vo mne pochybnosti o tom, či ste pravoverný katolík. Píšete: „Doteraz podceňovaní neandertálci boli určite ľuďmi, pretože sa s nami miešali a v dosť dlhom období žili zároveň s nami.“
  Vy tomu veríte? Alebo som nesprávne pochopil Vaše slová? Biblia nás učí, že všetci ľudia na Zemi pochádzali z Adama a Evy. Pochádzali teda aj neandertálci z Adama a Evy? Ja tomu neverím a považujem slová vo Vašom článku za nebezpečnú herézu. Prosím Vás aj s ohľadom na možnosť ohrozenia pravovernosti našich čitateľov o vysvetlenie. Vopred ďakujem.

  OdpovedaťOdstrániť
  Odpovede
  1. Poviem úprimne, i ja považujem toto vyjadrenie za nešťastné.
   Všetky tie vedecky sa tváriace hypotézy či teórie o praveku ľudstva sú v podstate špekuláciami, ku ktorým treba pristupovať obozretne. Najlepšie je ich úplne odmietnuť. Je úsmevné, s akou „presnosťou“ všelijakí kvázi vedci opisujú veci a udalosti, ktoré sa údajne udiali pred státisícmi rokov. Hypotéza strieda hypotézu, teória teóriu – a pravda je kdesi inde. Podľa mňa ide o snahu za každú cenu spraviť z darvinizmu (a jeho variantov) jediný a nespochybniteľný spôsob výkladu dejín.
   Pridŕžajme sa radšej kresťanskej viery! S ňou v živote nezablúdime.

   Odstrániť
  2. Špekulácie o ľudskom praveku, špeciálne okolo neandertálcov, imponujú a vyhovujú vulgárnym materialistom a darvinistom, ktorí – ľudovo povedané – chcú za každú cenu poprieť Stvoriteľa, na jeho miesto kladú evolúciu ako všemocnú silu, a chcú dokázať – opäť ľudovo povedané – spoločný pôvod opice a človeka.
   Darvinizmus dávno prestal byť čisto biologickou teóriou, stal sa svetonázorom, akýmsi novým antináboženstvom, ktoré sa zaštiťuje vedou, pričom uplatňuje evolučnú teóriu v oblastiach, ktoré sú za hranicami biológie i prírodných vied. Príkladom môžu byť snahy aplikovať teóriu evolúcie (darvinizmus) na ľudskú kultúru a spoločenské vzťahy.

   Odstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.