- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. septembra 2022

Muklovská púť na Svatom Hostýne

 

Foto: Katarína Čulenová

V sobotu 3. septembra 2022 sa konal XXX. ročník „Muklovskej púte na Svatý Hostýn“. Tradícia týchto pútí väzňov komunistického režimu sa začala ešte v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď sa väzni po príchode z dlhoročného pobytu vo väzniciach totalitného režimu, v jáchymovských baniach či pracovných táboroch začali stretávať na pútnickom mieste Svatý Hostýn.

Tohtoročnej púti prialo aj počasie. Svätú omšu v zaplnenej Bazilike Nanebovzatia Panny Márie celebroval P. Miroslav Herold SJ., ktorý privítal politických väzňov, ich rodinných príslušníkov i priateľov a všetkých prítomných.


V zaujímavom a pútavom príhovore odporučil, napriek všetkým krivdám, odpustiť, nezanevrieť, ale pripomenul aj potrebu pripomínať nespravodlivé utrpenie predovšetkým mladej generácii, ktorej sa tiež priamo prihovoril, aby vedela, že niekedy bola doba, keď niekto bol trestaný a mohol sa dostať do väzenia len za to, že miloval Pána Boha, že považoval za spravodlivé vlastniť majetok a za dobré žiť v slobode názoru a využívať ju... Spomenul tých spolubratov a iných väzňov, ktorých poznal a už sú vo večnosti, a v ich slovách nebolo cítiť nenávisť. Osobitne spomenul kňazov Antonína Huvara a Anastáza Opaska. Pozval na základe Božieho milosrdenstva sa vyrovnať s nespravodlivosťou, ale pritom nezabúdať a pracovať za uzdravenie, pokoj a spravodlivosť, ktorá skvalitní život človeka. 

Na púti bola prítomná aj delegácia KPVS, vedená Máriou Fijaskovou, ako aj mnohí pútnici z Moravy, Čiech a Slovenska. Po skončení svätej omše sa konala spomienka pri pamätníku politických väzňov totalitného režimu, ktorý stojí na Svatom Hostýne od roku 1994. Príbuzní a priatelia politických väzňov sa stretli a komunikovali medzi sebou. Viacerí konštatovali, že politických väzňov žije už len niekoľko desiatok a pre chorobu alebo vek sa už nemôžu stretávať, zároveň klesá aj počet účastníkov spomienkových podujatí.

 

Ľudovít Košík


::

Prosíme, podporte naše úsilie – komentujte, vyjadrite svoj názor na publikovaný článok... a odoberajte náš vestník (podrobnejšie informácie).

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.