- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. septembra 2022

Vo svetle katolíckej náuky

 

V rámci projektu Deep talky najnovšie vznikol rozhovor Jozefa Lidaya s katolíckym kňazom Ľubomírom Urbančokom. Otec Ľubomír fundovane odpovedá na viaceré závažné otázky, týkajúce sa života spoločnosti a Cirkvi (katolícka náuka, liturgia, identita kňaza, život viery, Druhý vatikánsky koncil, odvolanie arcibiskupa Bezáka...).

Vypočujte si vskutku podnetný rozhovor, ktorý nezostáva na povrchu, ale ide do hĺbky:

Druhý Vatikánsky koncil nezačal novú cirkev

::

Projekt Deep talky je zameraný na tvorbu rozhovorov a diskusií na závažné témy, ako je politika, história, spoločnosť, kultúra a viera. Chce prinášať pútavý obsah do každého kúta (nielen) Slovenska, pretože v dnešnej polarizovanej spoločnosti je kultivovaná diskusia nesmierne dôležitá a jednoducho potrebná.


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.