- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. septembra 2022

Návraty k hodnotám

 


Jozef Cíger Hronský: Pohár z brúseného skla

Martin, Matica slovenská, 1997

Hronského zbierka próz Pohár z brúseného skla vyšla prvýkrát v roku 1964 v Argentíne. Obsahuje päť noviel: Otec Zván, Pohár z brúseného skla, Dobrý syn, Smiech Rozálie Ďurišovej, Katarína Hudáková odišla na večnosť. Celá kniha je kvalitatívne vyrovnaná, formálne súrodá a štýlovo čistá – skrátka, ide o majstrovskú kolekciu vybrúsených beletristických textov.

V subtílnych novelách zbierky sa umelecky presvedčivo odzrkadľuje rozmanitosť ľudských pováh a osudov, pestrosť života, hĺbka citov, ale aj hrozivosť bezcitnosti. Medziľudské vzťahy vytvárajú sieť, síce neviditeľnú, no o to silnejšiu, sú tkanivom, bez ktorého by sa svet ľudí rozpadol na márne kúsky.

Psychológia postáv je vykreslená pôsobivo a hodnoverne, i keď zväčša v náznakoch, nepriamo, akoby mimochodom. Hronský vie vyjadriť svoj autorský zámer sugestívne a pritom úsporne, jeho rozprávačstvo je pútavé, a to i vtedy, keď nadobúda ráz experimentu, vždy je totiž postavené na príbehu a dbá na zachovanie zmyslu.

Autor doslovu Pavol Števček konštatuje, že Hronský bol svojho času na Slovensku čitateľským fenoménom, obľúbeným autorom medzi detskými i dospelými čitateľmi, autorom diel prístupných širokým masám, ale aj diel náročných na percepciu, ktoré spĺňajú najprísnejšie estetické kritériá. Áno, môžeme spomenúť na jednej strane knižky o smelom zajkovi, knižky povesťové a rozprávkové, na druhej strane romány ako Jozef Mak, Chlieb alebo Svet na Trasovisku.

V Hronského tvorbe, píše Števček, sa prejavuje „porozumenie pre nejavové, pre zázračné a priam mystické stránky človečej zložitosti na púti životom“ v produktívnom spojení skutočnosti, tajomnosti a filozofie. Zároveň tu nachádzame „syntézu humanizmu a etizmu v dokonalej estetickej štruktúre“. Vskutku, Jozef Cíger Hronský vytvoril dielo patriace do zlatého fondu našej literatúry.


Ján Maršálek


Recenzie kníh Jozefa Cígera Hronského:

Jozef Mak

Chlieb

Na Bukvovom dvore

Svet na Trasovisku

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.