- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. novembra 2022

Neslúžiť tomuto svetu

 

Vlado Gregor

Človek je tvor mysliaci a mal by sa vedieť pozerať pravde do očí, aj keď je niekedy nepríjemná. Vyskytuje sa v našich časoch mnoho hlásateľov pravdy, pretože k určitým objektívnym znalostiam a vedomostiam máme oproti minulosti uľahčený prístup. Problémom však je, ak si vytvoríme určitú predstavu, ktorú považujeme za pravdu, a vnímame len fakty a informácie, ktoré nám túto predstavu potvrdzujú. Pritom často vydávame za pravdivé aj také informácie, ktoré nemožno ani overiť, ani dokázať. Pri úpornom obhajovaní svojej pravdy akosi ignorujeme to, či naša idea ostatným ľuďom osoží alebo poškodí. Ak takéto niečo robíme úmyselne s cieľom zisku a manipulácie ostatných, náš hriech je veľmi, naozaj veľmi veľký. 

Mám obavu, že aj naša opakovaná a proklamovaná synodalita je proces, ktorý akosi ignoruje poznanie, že nesmieme iným vyčítať smietku v oku, ak vo svojom máme brvno. S tým súvisí aj to, že síce máme vedieť rozlišovať nepriateľov a škodcov, ale nemáme ich len ľutovať, ale mať ich aj radi. A pri posudzovaní iných si neustále a pokorne musíme uvedomovať, že neúctou a ignoranciou škodíme najviac sami sebe. Tieto slová a pravidlá síce poznáme, ale akosi váhavo a nedostatočne ich vzťahujeme na samých seba a na naše spoločenstvo.

Kristus vo svojej veľkňazskej reči jasne hovorí, že sa nemodlí za tento svet, ale za tých, ktorých mu Boh dal. Ani my teda nemajme veľké oči a nechcime naše, či už väčšie a či menšie, stádo meniť na svoj obraz. Ak to robíme, nehľadáme slávu Boha a prospech ľudí, ktorých nám zveril, ale hľadáme slávu len a len svoju.

Zdá sa, že dnes poctivo a rozumne pracuje a bojuje už len zopár „skalných v ofsajde“. Starajme sa preto v takejto situácii prednostne o seba a hlavne sa pokorne modlime. Osobitne za to, aby sme zmenili samých seba a aby sme nevyhlasovali, že treba zmeniť celý svet a že práve my to dokážeme. Aby sme neslúžili pánovi tohto sveta, či už úmyselne, alebo neúmyselne...

Kriste zmiluj sa! Christe eleison!

 

Vlado Gregor


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

2 komentáre:

  1. So záverom, a teda vyústením publikovaného zamyslenia súhlasím. Stará múdrosť nás poúča: Spas svoju dušu! To nie je egoizmus, ale zodpovednosť a poznanie pravdy. Pretože svet naozaj nezmeníme, to nie je v našich silách ani v našej kompetencii...
    Ako hovorí jeden môj obľúbený kazateľ: Zachovajme si sviatostný život a buďme disciplinovaní v modlitbe.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Anonymný17.11.22

    Dnes je v kurze tvrdiť, že každý má svoju pravdu. Ale pravda je len jedna, ak sa budeme dohadovať, ktorá pravda je lepšia, v zmysle pravidiel súčasného sveta a boja medzi ľuďmi, tak to môže viesť len k rozbrojom a deleniu. Prijať Kristovu Pravdu a na nej postaviť svoj život, to si myslím, že je posolstvo evanjelia a tak to Cirkev do polovice 20. storočia praktizovala a fungovalo to. Zdá sa mi, akoby Cirkev stratila nielen záujem o hodnoty, o ľudí ale aj pud sebazáchovy. Už nie len experimentuje ale robí vyslovene kroky, ktoré ju ničia a ľudia nemajú oporu. Ešte je mnoho statočných veriacich aj kňazov, ktorí svoje poslanie plnia v zmysle Ježišovho posolstva a tak na mnohých miestach ešte funguje. Vďaka im za statočnosť. Vďaka aj za poctivú úvahu. Ľudovít

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.