- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2023

Úspech

 

Robert Hakala

Slová žalmu: „Pane, spas ma; Pane, daj mi úspech. Požehnaný, ktorý prichádza v mene Pánovom. Požehnávame vás z domu Pánovho. Boh, Pán, je našim svetlom“ (Ž 118, 25–27a) sú podnetom na zamyslenie.

Žalmista prosí o dve veci: Pane, spas ma, a druhý raz: Pane, daj mi úspech. Zdanlivo dve protirečivé prosby – na jednej strane chce spásu a na druhej úspech. Vieme, že získať Božiu spásu nie je jednoduché, nechcem teraz rozpisovať, čo všetko je potrebné pre našu spásu, ale rozhodne to nie je úspech. Alebo sa mýlim? Mýlim sa úmyselne, pretože úspech, ktorý spomína žalmista, nie je totožný s úspechom, ktorý si pod týmto pojmom zvyčajne predstavujeme.

V svetskom ponímaní platí rovnica: úspech rovná sa sláva, peniaze, hýrivý, márnotratný život. U žalmistu je to iné: úspech rovná sa pochopenie Božieho slova, čo znamená život podľa týchto slov, a to je spása. Čiže, je to diametrálny rozdiel v chápaní tohto slova.

Nedajme sa pomýliť, nehľadajme taký úspech, ktorý nám síce zabezpečí peniaze (hmotu), ale oddiali nás od našej spásy; snažme sa o taký úspech, ktorý nám zabezpečí spásu, čiže záchranu našej duše.

Okrem spomenutých dvoch prosieb žalmista nakoniec konštatuje: Pán je našim svetlom. K tomu nie je čo dodať. Naozaj, Pán je našim (mojím) svetlom, ktoré nikdy nezhasne. Naopak, stále svieti.

 

Robert Hakala


::

Rozhovor s autorom: Ísť svojou cestou...


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.