- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. februára 2023

Vernosť ako hodnota

 

Robert Hakala
„Skutočným majetkom človeka je jeho vernosť.“ (Epiketos)


Sami to poznáte: sú ľudia, ktorých slovo neznamená veľa. Menia svoje názory podľa toho, ako im to vyhovuje. Ak je niečo pre nich výhodné, dokážu vlastné slová poprekrúcať, pomeniť, nestoja si za svojimi vyhláseniami, zaprú, klamú. Nezachovávajú vernosť. Ich slová a často ani činy nemajú žiadnu hodnotu.

Slovo „vernosť“ pre nich nič neznamená. Dokážu lavírovať a prelietať medzi vyslovenými názormi a skutkami. Bez mihnutia oka obrátia kabát a netrpia pritom výčitkami svedomia. Nedokážu byť verní ani v slovách, ani v činoch. Nie sú verní rodine, podvádzajú manželku, klamú svojim deťom. Nedržia slovo, ktoré dali priateľom. Zrádzajú a zradia.

Potom je ešte iný druh ľudí. Čo povedia, nezaprú. Neklamú a nie sú vypočítaví. Ich názory, slová, skutky sú pevné ako skala. Nedajú sa kúpiť, aby zmenili názor. Sú verní. Vo všetkom. Vernosť manželke, vernosť rodine je ich životnou prioritou. Každému sa môžu smelo pozrieť do očí, pretože neklamú a nesklamú. Nepoznajú slová, ktoré by zraňovali. Verní v malom, vernejší vo veľkom. A najvernejší – vo vzťahu k Ježišovi Kristovi. Vždy a za každých okolností.

 

Robert Hakala

 

::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.