- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. marca 2023

Darované srdce

 

Ilustračná snímka: PriestorNet
(Rozprávka)

V istej krajine vládol múdry a bohabojný kráľ Patrik. Mal manželku a dve deti, syna a dcéru. Obe deti Boh štedro obdaril krásou a inteligenciou, takže každý pohľad na ne napĺňal ľudí, ktorí ich stretli, obdivom a uznaním. Zvlášť princezná Anna bola taká krásna, že každý slobodný mladý muž, ktorý ju uvidel, zatúžil stať sa jej manželom. Kráľovskí rodičia svoje múdre, ušľachtilé a bohabojné deti vrúcne milovali a tešili sa z nich.

Lenže ich radosť a rodičovské šťastie malo byť ohrozené v tej najnečakanejšej chvíli. Keď už bola princezná Anna súca na vydaj, ťažko ochorela a hrozilo, že zomrie. Utrápený kráľ povolal všetkých možných lekárov z rôznych končín sveta, aby ju vyliečili. Bolo medzi nimi veľa šarlatánov, ktorí sa vydávali za lekárov, ale liečiť nevedeli. Napokon prišiel z cudzej krajiny chýrny lekár, ktorý princeznú starostlivo prehliadol a povedal kráľovi: „Veličenstvo, Vaša dcéra má ťažko choré srdce.“

Kráľ sa veľmi zarmútil a potom sa lekára opýtal: „A dokázal by si to vyliečiť?“

Lekár sa na chvíľu zľakol, ale potom si dodal odvahu a úprimne priznal: „Veličenstvo, ja sám to nedokážem, ale možno by sa niekto našiel, kto by to dokázal.“

Kráľ dal na druhý deň rozhlásiť po celej krajine, že ak sa nájde človek, ktorý by jeho dcéru zachránil, bohato sa mu odmení. Veľa odvážlivcov sa pokúšalo o šťastie, ale nikto neuspel. Až naveľa prišiel mladý šľachtic, ktorý predstúpil pred kráľovskú rodinu i dvoranov a kráľovskej dcére ponúkol nevšedný dar – srdce svojho nebohého brata. Bolo uložené v sklenej nádobe a tá nádoba bola uložená v drahocennej skrinke.

Šľachtic otvoril skrinku a vybral z nej sklenú nádobu. Všetci prítomní uzreli tlčúce srdce. Kráľovskej dcére neznámy šľachtic na prvý pohľad padol do oka. Bol veľmi pekný, urastený, mal skromné, ale dôstojné vystupovanie. Od prvej chvíle bola princezná presvedčená, že je to ten pravý muž, s ktorým by chcela žiť po celý zvyšok života, ak to bude Božia vôľa a ona sa uzdraví.

Mladý šľachtic ani nečakal na otázky a sám rozpovedal svoj príbeh:

„Som rytier Roland a prichádzam zďaleka. Ja aj môj brat Martin sme niekoľkokrát videli krásnu princeznú a hneď sme sa do nej zamilovali. Obaja sme veľmi zatúžili uchádzať sa o jej ruku, avšak môj brat sa nedávno zranil pri páde z koňa a pred očami celej rodiny zomrel. Avšak ešte skôr ako dodýchal, vyslovil posledné želanie. Jeho posledným želaním bolo, aby som sa s jeho srdcom išiel uchádzať o ruku princeznej. Zavolali sme teda chirurga, ktorý bol priateľom našej rodiny. Keď chirurg otvoril bratovu hruď a vybral jeho srdce, to srdce začalo pravidelne biť. Rodina rozhodla, že srdce bude uložené v sklenej nádobe, ktorá bude následne uložená do drahocennej skrinky. Ja som požiadal rodičov, aby som sa smel uchádzať o ruku princeznej a rodičia s tým súhlasili. Tak som prišiel a ponúkam toto srdce princeznej s nádejou, že jej pomôže zdolať chorobu a ona sa stane mojou manželkou.“

Potom pozrel na princeznú a povedal: „Princezná Anna, to srdce bije pre vás.“

Neočakávaný dar všetkých prekvapil a kráľ sa opýtal: „Rytier Roland, naozaj si myslíš, že srdce tvojho nebohého brata môže princeznej zachrániť život?“

Šľachtic odvetil: „Som o tom presvedčený. A navyše, sľúbil som bratovi, že jeho srdce odovzdám princeznej, takže svoj sľub plním.“

Kráľ si dal zavolať lekára, ktorý odhalil príčinu princezninej choroby a spýtal sa ho, či má podstúpiť také riziko. Lekár odvetil: „Nevidím inú možnosť. Dni princeznej sú spočítané.“

„A čo môžeme urobiť?“

„Veličenstvo, mám návrh. Mohli by sme požiadať o pomoc toho chirurga, ktorý mladému mužovi vybral srdce z tela. Zdá sa, že je to veľmi šikovný chirurg. Požiadajme ho, aby vybral princeznej choré srdce z hrude a vložil tam zdravé srdce toho mladého muža, ktorý ho tak veľkoryso daroval princeznej.“

Kráľ sa hlboko zamyslel a nakoniec vyriekol dôležité slová: „Myslím, že máš pravdu. Zdá sa, že inú možnosť ani nemáme. Alebo áno?“

Lekár úctivo odvetil: „Veličenstvo, priznám sa, že nevidím inú možnosť. A musíme sa poponáhľať, ak nechceme stratiť princeznú.“

Kráľ sa obrátil s otázkou na mladého šľachtica, ktorý priniesol bratovo srdce: „Rytier Roland, dokázal by váš chirurg, ktorý tvojmu bratovi vyoperoval srdce z tela, vybrať princeznej choré srdce a a nahradiť ho zdravým srdcom tvojho brata?“

Mladý šľachtic bez zaváhania odvetil: „Som presvedčený, že áno.“

Kráľ nato povedal: „Tak sa vráť domov a priveď toho chirurga. Ak všetko dobre dopadne a princezná sa uzdraví, dám ti ju za ženu a spolu s ňou aj polovicu kráľovstva.“ 

Mladý šľachtic neotáľal a chvatne sa ponáhľal domov. Čoskoro sa vrátil aj s chirurgom, ktorý vykonal operáciu a zachránil princeznej život.

Princezná sa uzdravila a vydala sa za šľachtica. Spolu potom žili v šťastnom manželstve, v ktorom  sa im narodilo šesť detí. A šťastne žili až dovtedy, kým nepomreli.

 

Karol Dučák

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.