- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8. júna 2023

Ak si ctíš Boha, aj On si ctí teba

 

Vlado Gregor

Mnohí ťažko chápu bezvýhradný príkaz v prvom bode Desatora, že klaňať sa máme len Bohu a nikomu a ničomu inému. V histórii vidíme ako mnohé štáty, cirkvi či iné inštitúcie časom smerovali do katastrofy, do ktorej ťahali mnoho nevinných a ľahkoverných. Vystríhalo vždy pred niečím takým len nejakých sedem statočných, alebo len jeden.

Mám rád svoje spoločenstvo, teda katolícku Cirkev, aj so všetkými chybami, aké má každá ľudská organizácia. Preto dúfam, že naša hierarchia, slovenská aj vatikánska, si konečne uvedomí, nakoľko je to vážne s Cirkvou aj so svetom.

Neobviňujme druhých, pretože sme takmer úplne stratili schopnosť obety za pravdu evanjelia a čoraz viac sa prispôsobujeme tomuto na pohodlie a konzum zameranému a nezodpovednému svetu, aj za cenu prevracania Kristovho posolstva naruby. Volanie po pokání, ktoré sa ozýva z mnohých zjavení, by sa malo začať racionalizovať a uplatňovať. Aspoň medzi nami, ktorí radi meditujeme o Kristovi, ale pritom nasledujeme farizejov a saducejov. Berme teda zjavenia, zvlášť tie o zmene a náprave, teda metanoji, vážne, ale nie nekriticky, lebo vysielač môže byť dokonalý, ale prijímače nie.

Mimochodom, málokto si uvedomuje, že naša Cirkev v istom zmysle zrádza Krista minimálne odvtedy, odkedy považuje židovské spoločenstvo za našich starších a minimálne rovnocenných spolubratov. Načo sa potom obetoval Kristus, ktorý ich prišiel obrátiť a zachrániť?! Citujeme List Rimanom o tom, že stále platia Božie prísľuby pre Izrael, ale už zaryto mlčíme o tom, že len za tej podmienky, že prijmú Ježiša za Mesiáša.

V podriadení sa tendenciám tohto sveta sme pristúpili aj k násilnej feminizácii a poklonkovaniu mládeži. My chlapi sa tiež občas pohádame a dáme si po papuli, ale potom ideme na pivo. O ženskej nenávisti a zákernosti, zvlášť medzi nimi navzájom, vieme svoje, zvlášť tí, ktorí sme medzi nimi štyridsať rokov robili. A o tom, že v prípade žien a mladých ide o ľahko manipulovateľné osoby, by sme mohli vedieť aspoň my, ktorí si ešte spomíname na neúprosné prokurátorky a nadšenú mládež Gottwaldovu. To spomínam ako ukážku toho, ako sa katolícke učenie a tradície prevracajú naruby.

Ceňme si ženskú bezpodmienečnú lásku a občas výbornú intuíciu, ale nezabúdajme, že „zle je tomu domovi, kde rozkazuje krava volovi“. Týmto slovenským príslovím poukazujem aj na to, čo aktuálne vidíme, že totiž Západ a jeho najmodernejšie mantry znovu nie sú celkom dokonalé. Tak sa podľa toho správajme a hľadajme si iný vzor – a úplne najlepšie vráťme sa ku Kristovi, ktorý je naozaj Alfou a Omegou celých ľudských dejín. Civilizácia, ktorá ho poprie, zahynie, a Boh si aj z kameňov stvorí nových nasledovníkov.

Christe eleison! Kriste, zmiluj sa!

 

Vlado Gregor


::

Rozhovor s autorom: Bludy a nezmysly šíria ľudia, ktorí nenávidia kresťanstvo.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.