- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4. júna 2023

Nedeľné slovo (222)

 


Milosrdenstvo

„Pán, Pán je milostivý a láskavý Boh, zhovievavý, veľmi milosrdný a verný.“ (Ex 34, 6)

Naša nádej spočíva v tom, že Boh je nielen spravodlivý, ale aj milosrdný, lebo pred samou spravodlivosťou by sme neobstáli, neobstál by nikto z ľudí.


„Boh neposlal Syna na svet, aby svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Kto v neho verí, nie je súdený. Ale kto neverí, už je odsúdený, pretože neuveril v meno Jednorodeného Božieho Syna.“ (Jn 3, 17–18)

Božie milosrdenstvo, aby sa mohlo realizovať, potrebuje zo strany človeka súhlas, prijatie a vieru. Kto odmieta uveriť, sám sa odsudzuje.

Odovzdajme sa Bohu slovami modlitby pátra Pia: „Pane, svoju minulosť zverujem tvojmu milosrdenstvu, svoju prítomnosť tvojej láske a svoju budúcnosť tvojej prozreteľnosti.“

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (221).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.