- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. augusta 2023

Redakčný vestník – leto 2023

 

Vážení čitatelia,

počas letných týždňov si chceme aj trochu oddýchnuť, chceme byť možno viac vonku, v prírode, doma alebo na cestách, pri dobrej knihe... V PriestorNete bude preto vychádzať menej príspevkov ako zvyčajne. Ale v závere augusta sa azda opäť – ak Boh dá – rozbehneme naplno.

V mene svojom i v mene ostatných autorov vám želám požehnaný letný čas. Ďakujem za doterajšiu priazeň a prosím o podporu a propagáciu PriestorNetu i v budúcnosti.

Ján Maršálek

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.