- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. augusta 2023

„Zázračné“ obrátenie Petra Pavla

 

Karol Dučák

V Katolíckej cirkvi slávime sviatok Obrátenia sv. Pavla. Pripadá na 25. január a pripomína udalosť, keď sa veľký prenasledovateľ Kristových učeníkov Šavol zmenil na svätého Pavla, horlivého apoštola ranokresťanskej Cirkvi. Sv. Pavol pred svojím obrátením, ešte ako Šavol, bol horlivým farizejom a aktívnym prenasledovateľom kresťanov. Dokonca bol prítomný pri kameňovaní diakona Štefana, schvaľoval jeho umučenie a strážil vrchné šaty tých, ktorí kameňovali smelého mučeníka. Zrejme modlitba sv. Štefana za nepriateľov Krista sa stala prvým predpokladom Pavlovho obrátenia.

Apoštol sám o sebe povedal: „Ja som Žid. Narodil som sa v cilícijskom Tarze... Pri Gamalielových nohách som sa naučil prísne žiť podľa zákona otcov a horlil som za Boha, ako aj vy všetci dnes. Túto Cestu som prenasledoval až na smrť: spútaval som mužov i ženy a dával som ich do väzenia, ako mi dosvedčí aj veľkňaz a celá veľrada. Od nich som dostal aj listy pre bratov a šiel som do Damasku, aby som aj tých, čo tam boli, v putách priviedol do Jeruzalema na potrestanie“ (Sk 22, 3–5).

O apoštolovi Pavlovi vieme, že pri svojom obrátení spadol z koňa. Sväté písmo o tom píše: „Šavol ešte stále dychtil po hrozbách a zabíjaní Pánových učeníkov. Išiel teda k veľkňazovi a vyžiadal si od neho listy pre synagógy v Damasku, aby mohol stúpencov tejto Cesty, mužov i ženy, ak tam dajakých nájde, v putách priviesť do Jeruzalema. Ako šiel a blížil sa k Damasku, zrazu ho zalialo svetlo z neba. Padol na zem a počul hlas, ktorý mu hovoril: ‚Šavol, Šavol, prečo ma prenasleduješ?‘ On povedal: ‚Kto si, Pane?‘ A ten: ‚Ja som Ježiš, ktorého ty prenasleduješ. Ale vstaň, choď do mesta a povedia ti, čo máš robiť‘“ (Sk 9, 1–6). Po svojom obrátení sa sv. Pavol stal apoštolom národov a zomrel pre Krista mučeníckou smrťou ako jeden z pilierov ranokresťanskej Cirkvi.

Z novodobých dejín poznáme obrátenie iného Pavla, lenže nie svätého (aspoň doposiaľ nie), ani nie apoštola, ale Petra Pavla, súčasného prezidenta Českej republiky. V niečom sú obe obrátenia podobné, v niečom odlišné. Aj Petr Pavel bol pred svojím obrátením riadny „prevít“ – ako hovoria naši priatelia v Českej republike. Poctivo a horlivo slúžil totalitnému režimu, z ktorého maximálne profitoval a budoval si úspešnú kariéru. Prešiel v živote mnohými previerkami: v KSČ, ČSĽA, ŠtB, Varšavskej zmluve, NATO. Jednoducho, bol preverený kdekade. Svoju zložku naňho má údajne americká CIA aj GRU v Rusku.

Lenže Petr Pavel pri svojom obrátení nespadol z koňa. Aspoň nič také nie je známe. Možno spadol z motorky, a náhle ho oslepilo jasné svetlo... Kto to vie presne? Iba Boh a sám Petr Pavel. Lenže na rozdiel od apoštola Pavla, ktorý po svojom obrátení trpel pre svoju pravú vieru a zomrel ako mučeník, Petr Pavel po svojom obrátení nielenže netrpí, ale naopak: maximálne profituje zo svojho obrátenia. Aj v novom režime si vybudoval kariéru a vyšplhal sa medzi špičky spoločnosti, aby mohol čo najhorlivejšie slúžiť novým mocipánom. Rovnako horlivo ako predtým Moskve slúži dnes český prezident neúnavne a z presvedčenia Washingtonu. Je to vlastne stále ten istý servilný lokaj, len slúži inému pánovi. A to je ten najdôležitejší rozdiel medzi obrátením apoštola Pavla a obrátením Petra Pavla.

Len sa tu natíska neodbytná otázka: je obrátenie Petra Pavla definitívne? Čo ak by – hypoteticky – došlo k radikálnej zmene režimu a český prezident by sa znovu obrátil? Čo ak by zase išiel na svojej motorke, pričom by ho náhle oslepilo jasné svetlo z neba a on by zrazu zistil, že nie je na tej správnej strane? A začal by rovnako horlivo, neochvejne a z presvedčenia slúžiť už tretiemu režimu? I keď zrejme už nedobehne takých majstrov v prezliekaní kabátov akými boli Joseph Fouché či Maurice de Talleyrand-Périgord. Veď napríklad Talleyrand je na jednej karikatúre zobrazený so šiestimi hlavami – slúžil totiž šiestim režimom. Joseph Fouché zase slúžil všetkým francúzskym vládam od roku 1792 do roku 1815. A vystriedalo sa ich za toto búrlivé obdobie niekoľko. Taký husársky kúsok sa zrejme súčasnému českému prezidentovi nepodarí, ale ďalšie obrátenie uňho nie je vylúčené. Alebo áno? To vie len Pán Boh.

Túžba po moci je mocná čarodejka. Nuž, uvidíme, čím nás ešte Petr Pavel prekvapí.

 

Karol Dučák


::

Autor odporúča: Nerob inému to, čo sám nemáš rád!


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

1 komentár:

  1. Ako píše Dag Daniš (standard.sk), Petr Pavel sa stal prezidentom ako slabý hráč s masívnou podporou progresivistických médií a tretieho sektora... Podobným typom kandidáta je u nás Ivan Korčok.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.