- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

15. decembra 2023

Chcú umlčať Krista

 

Robert Hakala

„Neuvedomujete si, že je pre vás lepšie, ak zomrie jeden človek za ľud a nezahynie celý národ.“ (Jn 11, 50)

Túto vetu vyslovil židovský veľkňaz Kaifáš a my vieme, že ten, ktorý mal zomrieť, aby sa zachránil národ, bol Pán Ježiš Kristus. Kaifáš sa bál Rimanov, ktorí boli schopní krvavo potlačiť už v zárodku každý neporiadok, vzburu proti Rímu. A možno to bola iba zámienka. Kaifáš sa bál Ježišových slov. Hnevalo ho, že sa nejaký muž vyhlasuje za Božieho Syna, robí zázraky, lieči, kriesi mŕtvych, navracia zrak slepým, chromých učí chodiť a spravodlivo rozsudzuje spory medzi jednotlivými obyvateľmi miest a dedín.

Kaifáš si pritom zrejme uvedomoval, že Ježiš nie je obyčajným človekom. Ale túto myšlienku zaháňal ako dotieravú muchu. Boží Syn? Prečo by ním mal byť Ježiš, ktorý nemá žiadne školy, nezastáva žiaden významný post, obyčajný tesárov syn...

Prečo Ježiš?! Prečo nie ja, Kaifáš? Či nie som dôležitejší a múdrejší ako ten z Nazareta? Prečo by si Boh vybral práve Ježiša? Prečo nie mňa, ktorý mu verne slúžim a plním všetky jeho príkazy a nariadenia? Modlím sa. Viem vykladať Zákon. Poznám spisy všetkých prorokov. Som váženým občanom, členom veľrady...

Je lepšie sa ho zbaviť, čím skôr! Zabiť! Umlčať! Zbavme sa ho a budeme mať pokoj. Na mŕtveho sa postupne zabudne, ľudí nainfikujeme svojimi klamstvami – bol to podvodník a nepriateľ židovského národa, rúhal sa Bohu...

Myslíme si, že doba sa odvtedy zmenila? Nie veľmi. Aj dnes je množstvo kaifášov, ktorí čakajú na svoju príležitosť. Vedzme však, že Pán Ježiš Kristus má týchto „ochrancov národa“ dobre prečítaných.

 

Robert Hakala

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.