- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. februára 2024

Jozef Nemčok, R. I. P.

 

Jozef Nemčok
(14. 3. 1936 – 7. 2. 2024)

Do redakcie prišla smutná správa: zomrel náš prispievateľ pán Jozef Nemčok, zanietený včelár, poľnohospodár, ale aj publicista, autor pozoruhodnej dokumentárnej knihy Cesta smrti a života (Útek z partizánskeho hrobu v Sklabini), v ktorej opísal dramatický životný príbeh svojho otca.

Jozef Nemčok publikoval v PriestorNete viacero článkov, z ktorých vanie bohatstvo skúseností, pravá múdrosť a kresťanská zásadovosť. Písal o tom, čo poznal, o čom premýšľal, čo chcel odovzdať ďalej, s vedomím zodpovednosti za svoj ľudský údel.


V rozhovore pre PriestorNet sa vyznal: „Naša rodina, hlavne otec a matka, prežila veľmi ťažké obdobia. Otec, kým žil – i keď vedel, kto bol príčinou jeho osudovej cesty – nám deťom vštepoval vieru v Boha a myšlienku nehľadať pomstu za jeho utrpenie. Moje ďalšie smerovanie v podstate ovplyvnili tieto skutočnosti... Život prináša radosť aj utrpenie, čo sa dá prekonať skromnosťou a silnou vierou...

Jozef Nemčok už nie je medzi nami. Pán života a smrti si ho povolal dňa 7. februára 2024 vo veku 87 rokov.

Odpočinutie večné daj mu, Pane, a svetlo večné nech mu svieti. Česť jeho pamiatke!

 

Ján Maršálek


::

Prečítajte si:

Žiť v kresťanskom duchu (rozhovor)

Útek z masového hrobu (recenzia)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.