- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

14. marca 2024

Prvá Slovenská republika (1939–1945)

 

Pripomíname si 85. výročie vzniku prvej Slovenskej republiky


Dňa 14. marca 1939 sa zišiel Snem Slovenskej krajiny na mimoriadnom zasadnutí. Predseda snemu Martin Sokol vyzval poslancov, aby hlasovali, či sú za samostatný slovenský štát: „Všetci prítomní poslanci povstaním zo svojich miest odhlasovali utvorenie samostatného slovenského štátu“ (Milan S. Ďurica: Dejiny Slovenska a Slovákov. Bratislava, Lúč, 2007).

Po tomto historickom hlasovaní poslanci pokračovali v rokovaní a jednomyseľne sa uzniesli na znení zákona o štátnej samostatnosti – v jeho prvom paragrafe bolo napísané: „Slovenská krajina vyhlasuje sa za samostatný a neodvislý Slovenský štát. Snem Slovenskej krajiny pretvára sa na zákonodarný snem Slovenského štátu.“

Pravda, rokovanie toho dňa ovplyvnila vtedajšia mimoriadne napätá medzinárodná situácia, pocity poslancov boli zrejme rozdielne, dá sa povedať, že prevládali obavy z budúcnosti. Bolo však potrebné reagovať racionálne: „Napriek odlišnosti mienok hlasujúcich poslancov spájalo spoločné presvedčenie, že v danej situácii sa rozhodli pre jediné reálne východisko. Iný postoj by s najväčšou pravdepodobnosťou priniesol dezintegráciu slovenského územia, jeho rozdelenie medzi ambiciózne susedné štáty – Nemecko, Maďarsko a Poľsko“ (Róbert Letz: Slovenské dejiny V. Bratislava, Literárne informačné centrum, 2012).

Poznajme históriu, ctime si fakty, pri hodnotení minulých dejov berme do úvahy dobové okolnosti a súvislosti. Pravda nás oslobodí!

 

Ján Maršálek


::

Súvisiace články:

Pravda o prezidentovi Tisovi

Čo propaganda vygumovala

K zrodu slovenskej štátnosti


::

Vážený čitateľ,
pomôžte nám skvalitniť tento portál, prispejte svojím komentárom, vyjadrite svoj názor...
(redakčný dotazník)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.