- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. marca 2024

Básnické dotyky

 

Ján Grešák: Dýchanie duše

Žilina, Georg, 2015


Básnická zbierka Dýchanie duše obsahuje poéziu, ktorá si vystačí s minimom slov. Je úsporná, nie však strohá. Dbá na poetickú presnosť výrazu, aby osvetlila i to, čo je za slovami a nad slovami. Chce vystihnúť podstatu.

Obrazy prírody, časopriestor, človek ako pútnik... Svetlo a tma, leto a mráz, mladosť a staroba, začiatok a koniec... Všetko sa prelína a podivuhodne spája v tajomstve života: „Do kôry stromu / vpísal si Pane / žalm i testament“ (s. 41).


Básnikov lyrický subjekt hľadá „perly v piesku púšte“ (s. 36). Zaujíma postoj pokory a kresťanskej nádeje, uvedomuje si, že naplnenie života spočíva v prijatí vlastného údelu, poukazuje na symboliku kríža, ktorý ani „vo vetre, mraze, pľušti / svoje miesto neopustil“ (s. 19). Kríž predstavuje horizontálny aj vertikálny rozmer bytia – na jednej strane každodennosť, časnosť, na strane druhej smerovanie nahor, k večnosti: „Len raz zomrieť a večne žiť“ (s. 11).

Významný je tu motív jesene, ako aj motív plynutia času. Jeseň sa spája s dozrievaním i starnutím, s myšlienkou na smrť: „Posledné listy / v studenom ráne / chvejú sa“ (s. 23) a „bronejúce lístie šeptá / memento mori“ (s. 14). Za plynutím času môžeme vidieť reťazenie pokolení, udalosti, ľudské osudy, živý pohyb a zmeny, ktoré nás niekedy prekvapia, zaskočia, niekedy ani nestačíme reagovať, precítiť, zahĺbiť sa; i tretie tisícročie „prišlo náhle / ako plameň / ako dážď“ (s. 46).

Poézia Jána Grešáka sa vyznačuje hutnosťou formy a sýtosťou obsahu. Je očistená od zbytočností, verbalizmu či prázdneho experimentovania. Nachádzame v nej zemitosť (pôda, príroda, práca, námaha) aj spirituálnosť (ticho, modlitba, tajomstvo, viera), tak ako v živote, ako v človeku. Napokon, poézia by predsa mala – sebe vlastnými prostriedkami – vyjadrovať komplementaritu ľudského sveta.

 

Ján Maršálek


::

Z básnickej tvorby Jána Grešáka:

Jesenné zasnenie

Zem už praská


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.