- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. apríla 2024

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (2)

 

Kniha kardinála Roberta Saraha s názvom Katechizmus duchovného života (slovenské vydanie: Bratislava, Lúč, 2023) nie je a ani nechce byť náhradou oficiálneho Katechizmu Katolíckej cirkvi, je osobnou príručkou, v určitom zmysle učebnicou náboženstva, poučnou a povzbudivou katechézou Božieho služobníka o bohatstve a hĺbke kresťanskej viery... Na pokračovanie čerpáme z tohto pozoruhodného a prínosného diela, približujeme si niektoré myšlienky, rady či odporúčania v ňom obsiahnuté.


Vojsť do života

V kapitole o krste kardinál Sarah poukazuje na veľkosť tajomstva Ježišovho vzkriesenia, ktoré od základu zmenilo dejinný príbeh ľudstva. A pripomína: „Kto spoznal Krista a poodhalil zmysel tohto tajomstva, je povolaný podriadiť mu celé svoje bytie, zanechať predošlý spôsob života a vyzliecť si starého človeka...“ Ide vskutku o mimoriadnu výzvu na premenu v kresťanskom duchu.

Premenený človek má účasť na Božom živote – všetko, čo prežíva, vníma očami viery, všetko sa uňho stáva vnútornou liturgiou a adoráciou, oslavou Najvyššieho. A nemusí to mať podobu nejakých pôsobivých prejavov a veľkolepých skutkov: „Duch udeľuje charizmy, ako sa mu páči.“ Apoštolát môže byť i nenápadný, pritom však účinný ako „tichá sila každodenného svedectva“, výsledok svedomitej práce, modlitby, dobročinnosti, ochoty pomáhať.


Eucharistia

Pravdaže, ani veriaceho kresťana, ktorý sa úprimne usiluje o priateľstvo s Bohom, neobchádzajú problémy, trápenia a pokušenia, preto „potrebujeme mannu, anjelský chlieb“, teda Eucharistiu, „intenzívny sviatostný a eucharistický život“. R. Sarah cituje svätého Ignáca Antiochijského, ktorý povedal, že satanovu moc oslabí iba častá účasť na svätej omši, účasť na spoločenstve a jednota vo viere.

Každému sa stane podľa jeho viery. Ani Eucharistia nebude účinkovať, ak neuveríme v jej pravosť. Zároveň, ako čítame, „ruka v ruke s vierou v skutočnú Ježišovu prítomnosť v Eucharistii musí ísť úprimná túžba a účinná vôľa zosúladiť svoj život s tým, v čo veríme“. K tomu patrí aj „poslušnosť vo viere“, teda úkon vôle, rozhodnutie prijať vcelku kresťanské Krédo.

Kardinál Sarah vyzýva ku kontemplácii a zmene zmýšľania, aby sme nepodliehali tlaku okolia a zradným požiadavkám sveta. Prehnaný dôraz na výkonnosť, vonkajší efekt či úspech je stavaním domu na piesku. Na pevný základ nás dostáva život modlitby, ten si však vyžaduje sebadisciplínu – nedá sa hovoriť o duchovnosti a jej napĺňaní v atmosfére hluku, povrchnosti, nesústredenosti (televízia, internet, informačný smog...). Je nanajvýš potrebné, aby sme „vrátili vážnosť zmyslu pre posvätné veci“. Veď uvážme, ide o všetko, ide o náš osud vo večnosti!

(Pokračovanie o týždeň.)


Ján Maršálek


::

Odporúčané:

Duchovná rukoväť kardinála Saraha (1)


::

PriestorNet patrí ľuďom súcim na slovo, rozhľadeným a kultivovaným...
Staňte sa jeho priaznivcom: podrobnejšie informácie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.