- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. apríla 2024

Pamätná tabuľa pátrovi Rajmundovi Ondrušovi, SJ

 

Odhalenie pamätnej tabule

V sobotu 16. marca 2024 bola v Popudinských Močidľanoch z iniciatívy Konfederácie politických väzňov Slovenska, obce Popudinské Močidľany, ale aj farnosti Holíč a rodiny Ondrušovcov odhalená pamätná tabuľa na rodnom dome kňaza – jezuitu, väzňa pre vieru, spisovateľa, redaktora Rajmunda Ondruša, SJ, pri príležitosti jeho nedožitých 95. narodenín.

Rajmund Ondruš, dlhoročný redaktor Vatikánskeho rozhlasu, pracovník vydavateľstva Dobrá kniha a autor životopisov svätých, sa narodil v Močidľanoch 15. marca 1929. Bol najstarším zo šiestich súrodencov. Vyrastal v Močidľanoch, kde mali vtedy jeho rodičia hostinec, otec pracoval aj na železnici a matka sa venovala aj práci v záhrade a na poli. Od malička pomáhal pri domácich prácach i pri obsluhe hostí.

Do gymnázia začal chodiť v septembri 1939 na Velehrade. Tu sa stretol s rehoľou jezuitov, ktorí tamojšie gymnázium viedli. Po atentáte na Heydricha boli viaceré školy v Česku zrušené, čo sa týkalo aj velehradského gymnázia. R. Ondrušovi sa podarilo od septembra 1942 pokračovať v štúdiu na gymnáziu v Trnave a bývať v jezuitskom internáte Stanislavov. O rok sa internát presunul do Piešťan, takže tam pokračoval v štúdiu a v roku 1947 zmaturoval.

V roku 1947 vstúpil v Ružomberku do jezuitského noviciátu a po dvoch rokoch zložil prvé rehoľné sľuby. Potom nastúpil na filozofické učilište v Děčíne, aby pokračoval v štúdiu a príprave na kňazstvo. Tu ho zastihla „barbarská noc“, keď 13. apríla 1950 boli zlikvidované všetky mužské kláštory v Československu a na štyri desaťročia bola prerušená oficiálna činnosť reholí.

Najprv bol spolu s ostatnými jezuitmi sústredený v Bohosudove pri Tepliciach, potom krátko v Oseku, odkiaľ bol odvedený a poslaný na vojenskú službu do Komárna, kde bol zaradený k PTP. V decembri 1953 bol po nábore do stavebníctva prepustený. Pracovať začal v podniku Stavoindustria. Od októbra 1954 pracoval na okresnej hygienicko-epidemiologickej stanici v Skalici. Býval u rodičov v Popudinských Močidľanoch. Udržiaval stále kontakty s viacerými členmi jezuitskej rehole, okrem iných s Dr. Jánom Buchtom zo Skalice a Ľudovítom Bučkom z Holíča.

R. Ondruša dňa 20. januára 1960 na pracovisku zaistili príslušníci ŠtB (v dome rodičov urobili prehliadku, zhabali literatúru) a previezli ho do vyšetrovacej väzby v Bratislave. Bol zaradený do procesu, v ktorom okrem neho boli odsúdení jezuiti Emil Krapka, Ľudovít Buček, Karol Ďurček a Ján Chryzostom Korec, a to za údajnú podvratnú činnosť proti ľudovodemokratickému štátnemu zriadeniu a spoločenskému poriadku republiky. Ako väzeň bol zaradený na prácu v bani. Približne po troch mesiacoch bol presunutý do väznice Valdice pri Jičíne, kde pracoval na brúsení skla. Amnestia vyhlásená k 9. máju 1962 mu umožnila návrat k rodičom a do civilného života.

Zamestnal sa v Pozemných stavbách v Skalici. V marci 1966 nastúpil na radu spolubrata Ľudovíta Bučka do práce v Trnave ako robotník vo výskumnom ústave kukurice. V roku 1967 sa začal uvoľňovať náboženský život a nastali možnosti cestovať do zahraničia. So súhlasom predstavených jezuitskej rehole si vybavil povolenie, aby mohol cestovať do zahraničia, s úmyslom ukončiť štúdiá a stať sa rehoľným kňazom.

Legálne sa mu podarilo vycestovať v novembri 1968 do Rakúska. Dňa 6. februára 1969 tam bol vysvätený na kňaza a 7. februára slávil svoju prvú svätú omšu. Do Československa sa nevrátil. V júli 1971 odišiel do Talianska, kde si ukončil rehoľnú formáciu a začal pracovať vo Vatikánskom rozhlase. V apríli 1974 sa stal vedúcim redaktorom slovenského vysielania.

Pre ťažkosti s hlasom musel po nájdení nástupcu prácu v redakcii Vatikánskeho rozhlasu opustiť. Stalo sa to tesne po nástupe Jána Pavla II. na pápežský stolec, koncom októbra 1978. Následne odišiel do Kanady. Tu sa venoval písaniu, prekladaniu, redakčnej práci a vydávaniu  kníh. Popritom vypomáhal v pastorácii. Bol aj redaktorom časopisu ECHO a neskôr časopisu Posol Božského Srdca Ježišovho.

Po otvorení hraníc pricestoval páter Ondruš v júni 1991 na Slovensko, aby navštívil príbuzných, priateľov a rehoľných spolubratov a v rodných Močidľanoch 23. júna slávil oneskorené primície. V roku 1992 sa presťahoval z Kanady na Slovensko. Najprv býval v Trnave, kde sa prestavoval a upravoval kláštor, aby znova mohol plniť svoju pôvodnú funkciu, budovala sa tlačiareň a vydavateľstvo. Od roku 1993 do júna 1997 pôsobil v bratislavskej komunite jezuitov ako zástupca provinciála. V lete 1997 sa znova presídlil do Trnavy, kde sa venoval práci vo vydavateľstve a spovedaniu. Istý čas viedol redakciu časopisu Viera a život, do slovenčiny preložil Konštitúcie Spoločnosti Ježišovej a ďalšie rehoľné dokumenty.

Páter Rajmund Ondruš je autorom viacerých knižných publikácií, vydaných v Kanade i na Slovensku. Jeho kniha Blízki Bohu i ľuďom (životopisy svätých podľa liturgického kalendára) vyšla vo viacerých vydaniach, v roku 1991 aj na Slovensku v Spolku sv. Vojtecha. Napísal  životopis sv. Ignáca z Loyoly Rytier a reformátor, životopisnú zbierku Svätí a blahoslavení jezuitskej rehole a publikácie o jezuitoch Vendelínovi Javorkovi a Ľudovítovi Eisellem, ako aj životopis Márie Wardovej a troch svätých košických mučeníkov. Napísal taktiež svedectvo o pôsobení slovenských jezuitov v Kanade a autobiografiu V teba, Pane, som dúfal.

Od januára 2011 sa páter Rajmund Ondruš zotavoval v Senioráte Spoločnosti Ježišovej v Ivanke pri Dunaji. Zomrel v Bratislave 10. apríla 2011. Pochovaný je v Trnave.

 

Ľudovít Košík

(Foto: archív autora)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.