- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

9. apríla 2024

Svätá omša pri Miléniovom kríži

 

Na druhú veľkonočnú nedeľu (7. apríla 2024), ktorá je aj nedeľou Božieho milosrdenstva, bola slávená svätá omša pri Miléniovom kríži nad obcou Rybky v Senickom okrese. 

Hlavným celebrantom aj kazateľom bol Prof. ThDr. Anton Adam, PhD z teologickej fakulty UK v Bratislave, pôsobiaci v Nitre a v Banskej Bystrici. V úvode ho privítal farár farnosti Rohov, ktorej súčasťou je aj obec Rybky, Rudolf Pavlík; koncelebrovali viacerí kňazi a niekoľkí kňazi poslúžili vysluhovaním sviatosti zmierenia. 

K slávnosti prispeli rehoľné sestry, ktoré sa do liturgie zapojili ako lektorky Božieho Slova. Po skončení sa prítomným kňazom aj všetkým účastníkom poďakovala aj starostka obce Rybky Alena Huttová. Pred sv. omšou sa prítomní pomodlili korunku Božieho milosrdenstva. Aj pekné jarné počasie prispelo k tomu, že tejto slávnosti sa v tomto roku zúčastnilo veľa pútnikov z blízkeho i vzdialeného Záhoria i iných oblastí Slovenska i zahraničia. 

Miléniový kríž stojí v lokalite Bočiny na vrchu Virovská na okraji chotára Rybiek pri ceste Oreské – Rybky, kde sa stretávajú katastrálne územia Rybky, Rohov, Smrdáky a Oreské.   Dňa 17. 9. 2000 ho vysvätil vtedajší správca rohovskej farnosti vdp. Gabriel Tassari. Kríž bol postavený na česť a slávu Ježiša Krista pri príležitosti jubilea jeho narodenia, dala ho zhotoviť obec Rybky za spolupráce ľudí z blízkych obcí. Iniciátorkou a architektkou bola pani Emília Masaryková z Rybiek, pozemok daroval pán Marcel Pisarovič z Rovenska.

Výška kríža je 27 metrov, rozpätie ramien 9 metrov. V krížení ramien je farebný reliéf s piatimi holubicami, ktoré symbolizujú päť svetadielov. Reliéf a vstupnú bránu dala vyhotoviť rodina Patúcová zo Smrdák. Kríž postavila v roku 2000 firma Martina Belavého zo Zvončína. V dolnej časti rozšíreného úpätia kríža je situovaná kaplnka Božieho milosrdenstva. V kaplnke je relikvia sv. Faustíny.  Miléniový (používa sa aj výraz „Jubilejný“) kríž má i svoju vlastnú kroniku, v ktorej sú podpisy návštev. V roku 2009 bol prístupový chodník ku krížu doplnený o zastavenia krížovej cesty v podobe štrnástich jednoduchých krížov, ktoré zhotovil Emil Halaš z Rovenska.

 

Ľudovít Košík

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.