- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. mája 2024

Nedeľné slovo (271)

 


Bdelosť

Ježiš povedal: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“
(Mt 28, 18–20)

Kristus je stále prítomný vo svete. Hoci bol povýšený a oslávený, zostáva tu na zemi vo svojej Cirkvi. Prichádza ku každému človeku, pôsobí v celých dejinách a zostáva tam, kde je prijímaný.

Obdobie ohraničené prvým a druhým príchodom Ježiša Krista je medzičasom, v ktorom sa od veriacich očakáva bdelosť. Kresťan by si mal byť vedomý nezvratnosti toho, že príde koniec a s ním víťazstvo Pravdy, mal by sa pripravovať na Pánov príchod, mal by mu ísť v ústrety.

Bdelosť predpokladá, že človek sa neuzavrie do svojho egoizmu a do svojich záujmov, nebude sa oddávať telesnosti a zameria sa na to, čo je dôležité z hľadiska večnosti.

 

Ján Maršálek


::

Predchádzajúce: Nedeľné slovo (270).

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.