- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

28. mája 2024

Snem slovenského misijného hnutia

 

V sobotu 25. mája 2024 sa v Banskej Bystrici konal snem Slovenského misijného hnutia. Začal sa koncelebrovanou svätou omšou, ktorú koncelebrovali kňazi P. Mykola Dobra CM z Banskej Bystrice a P. Martin Madasery SVD pôvodom z Indie. Páter Mykola sa v homílii poďakoval prítomným členom a podporovateľom SMH za ich činnosť, ktorú už mnoho rokov vykonávajú ako pomocníci misionárov, čo prináša aj ovocie, a vyslovil svoju vďačnosť aj tým, ktorí už nie sú medzi nami, lebo aj vďaka nim sa Božie kráľovstvo šírilo v mnohých krajinách, na tento úmysel aj obetoval svätú omšu.

Pracovnú časť snemu otvoril predseda SMH Tomáš Kršiak privítaním misionárov, hostí a zástupcov členskej základne, sympatizantov a podporovateľov jednotlivých klubov z celého Slovenska. Potom predniesol správu o činnosti a hospodárení SMH a jednotlivých klubov v roku 2023. Pripomenul, že útulok pre dievčatá a ženy, ktorý prevádzkuje SMH v Banskej Bystrici, v uplynulom roku oslávil 30. výročie svojej činnosti, ďalej to, že 14. júla 2023 odišiel do večnosti bývalý predseda, člen výboru a čestný predseda SMH Florián Haviar. Tiež bola podaná informácia o činnosti súkromného centra voľného času, ktoré sa v dome SMH venuje deťom a mladým ľuďom.

Zástupcovia klubov z Kobýl a zo Žiliny prezentovali svoju činnosť osobne. Predsedníčka revíznej komisie Gabriela Spodniaková predniesla správu o kontrolnej činnosti. Člen výboru SMH Michal Kubán predniesol návrh na úpravu stanov hnutia, ktorý prítomní schválili.  Potom sestra Filipa z kongregácie Misijných sestier služobníc Ducha Svätého priblížila svoju dlhoročnú misijnú činnosť v Kórei a sestra Fabiana z kongregácie Satmárok hovorila o svojej práci v Albánsku. Páter Martin Madasery priblížil prítomným život kresťanov v Indii, v krajine, z ktorej prišiel na Slovensko (a tu už niekoľko rokov pôsobí ako misionár).

Prijatím uznesenia a záverečným požehnaním prítomnými kňazmi bol snem ukončený a po spoločnom obede sa členovia povzbudení spoločným stretnutím a vzájomným informovaním o svojich plánoch rozišli do svojich domovov, s odhodlaním podieľať sa na šírení evanjelia a podpore misionárov po celom svete.

 

Ľudovít Košík

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.