- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. júla 2024

Závislosť od etiky

 

PriestorNet sa od začiatku definuje ako internetový priestor závislý od etiky. Pretože všetko v živote potrebuje hranice a normy, pevné hodnotové ukotvenie. Aj sloboda má svoje limity. Pravá sloboda je spätá so zodpovednosťou. A najlepšie poučenie o zodpovednosti a hodnotách nám dáva kresťanstvo. Z kultu potom vyrastá kultúra a kultúrnosť...

Ak sa s takouto orientáciou PriestorNetu stotožňujete, zvážte jeho podporu. Na rozdiel od iných nežiadame podporu finančnú, pomôcť nám môžete dobrým podnetom, návrhom či komentárom, v neposlednom rade modlitbou a propagáciou medzi blízkymi a známymi.

Zaželajme si navzájom pokoj a rozvahu, silu viery a zdravého rozumu.

Dočítania v PriestorNete!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.