- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. decembra 2009

Nežná revolúcia

Pred dvadsiatimi rokmi došlo u nás i v ostatných štátoch tzv. sovietskeho bloku k veľkej spoločenskej zmene. Mnohí ju spochybňujú, ale ja si myslím, že bez ohľadu na sprievodné mocenské hry a prípadné tajné dohody išlo o skutočnú a mimoriadne významnú zmenu k lepšiemu.
Pred nežnou revolúciou by som napríklad nemohol takto slobodne písať a verejne vyjadrovať svoje názory.
Pred dvadsiatimi rokmi sme dostali (vybojovali sme si!) slobodu... Stále viac si uvedomujem, že skutočná sloboda je úzko spätá so zodpovednosťou.

2 komentáre:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.