- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. januára 2010

Kultúra – dvojtýždenník závislý od etiky

V rubrike Prieskumník upozorňujem na zaujímavé internetové projekty, stránky, blogy, príspevky...

Dvojtýždenník Kultúra vychádza v prvom rade tlačou, ale kompletné čísla časopisu sú aj na internete vo formáte PDF.
Časopis je zameraný na oblasť kultúry v širšom ponímaní  uverejňuje state o histórii, politike, umení, náboženstve, ďalej rozhovory, recenzie, medailóny... a v neposlednom rade poéziu i prózu. Venuje sa tiež otázkam myslenia, filozofie i teológie. Jeho šéfredaktorom je básnik Teodor Križka.
V úvode internetového vydania časopisu sa okrem iného píše: "Náš čas je obklopený rozličnými druhmi fingovaných nezávislostí, v skutočnosti determinovaných závislosťou od peňazí. Preto vážne, ale nie bez zmyslu pre humor, deklarujeme svoju závislosť od toho, od čoho je dôstojné byť závislý  od etiky."

Kultúru nájdete na adrese: www.kultura-fb.sk

1 komentár:

  1. Anonymný22.2.10

    Časopis prináša zväčša dlhšie články, náročnejšie na čas a sústredenie, ale stoja za to!

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.