- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

13. júla 2010

Život ako rieka

Život väčšiny z nás plynie ako tichá rieka – navonok či zdanlivo pokojná, bez veľkých spádov alebo zlomov; tečie od prameňa k ústiu: vzniká a zaniká v čase.
Ale každá rieka, aj tá najtichšia, má svoje zákruty, hlbiny i zradné spodné víry. Každý tok má svoju neopakovateľnú podobu, svoj priestor, svoju cestu...
Ľudský život je viac než jednoduché bytie. Človek môže a má premýšľať, stvárňovať, rozhodovať sa, konať, a to tak, aby jeho život nevyústil, obrazne povedané, do stoky, ale do čistého, svetlom prežiareného mora.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.