- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

27. augusta 2010

Čriepky

(Hosťovský priestor)

:: Zlomyseľným dokáže byť každý, nie je to veľké umenie. Aj možnosť škodiť máme všetci. Každý by si však mal uvedomiť, že je lepšie v neohrabanom štýle urobiť nejaké dobro, než byť vo veľkom štýle zlomyseľný a škodlivý.

:: Keď človek krivdí druhému, vždy tým krivdí aj sám sebe a často aj ľuďom vo svojom okolí. Je to smutná dialektika, ale dáva nám hádam lepšie a rýchlejšie pochopiť, aké je to veľké svinstvo krivdiť druhému.

:: Veľký paradox evanjelia: Podľa triezveho úsudku sa nedá podľa neho žiť, ale pritom, podľa ďalšieho triezveho úsudku, podľa neho žiť treba.

:: Človek jednoducho nemôže vyžiť bez ideálov, bez určitej viery, či je to už viera náboženská, či viera v samého seba, vo svoj majetok, svoju kariéru, svoj spôsob života. Keď všetko toto stratí, život sa stane len trpkou a komplikovanou motanicou, z ktorej sa snaží vyjsť – či už útekom do iného sveta (do sveta rozličných podivných záujmov a opojení), alebo samovraždou.

:: Žiadna veľká pravda nie je zložitá. Ťažké je však pochopiť ju, lebo ináč na ňu neprídeme, len keď ju prežijeme a precítime. Ťažko odmerať, kto dokáže veriť bigotnejšie, či kresťan, či ateista. Neexistuje teda veriaci a neveriaci, ale len ten, kto svojou vierou smeruje k dobrému a správnemu a ten, čo sa vo svojej viere mýli. A nám je ťažko posúdiť smer cesty iného človeka, takisto, ako ťažko je nám posúdiť zmysel a dôsledky najakej historickej udalosti.

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor. Úryvky z jeho rozsiahleho diela Svedectvo času uverejňujeme na pokračovanie.

2 komentáre:

  1. Skúšal som nájsť to Svedectvo na internete, nenašiel som... Po tejto ukážke by som si tú kniha vari aj rád prečítal...

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Svedectvo času Vlada Gregora nie je prístupné na internete. O to viac si cením veľkorysosť autora, ktorý umožnil čitateľom PRIESTORnetu oboznámiť sa s týmto dielom, a to prostredníctvom výňatkov z neho, uverejňovaných na pokračovanie.
    Pokiaľ viem, celé Svedectvo času nevyšlo ani tlačou, vydané boli iba jeho časti... Ide totiž vskutku o obsažné dielo, do ktorého autor zahrnul svoje úvahy z rokov 1978 až 2010 (!).

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.