- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

24. augusta 2010

Románové hľadanie Boha

William Paul Young: Chatrč
Bratislava, Tatran, 2009

Román Chatrč sa stal za pomerne krátky čas medzinárodným bestsellerom. Podľa informácie na prebale slovenského vydania bolo už predaných viac ako sedem miliónov výtlačkov. Téma vzťahu človeka a Boha je zrejme pre mnohých dôležitá aj dnes, keď sa náboženstvo vytráca z verejného života i z literatúry. No nemalý podiel na úspechu knihy má reklama. V prípade tohto diela nejde totiž o čisto literárny počin, ale o (kolektívny) mediálny projekt, ako o tom svedčia rôzne prídavky, odporúčania a poďakovania zahrnuté do zväzku.

Dejový rámec románu je tvorený príbehom muža, ktorému počas rodinného výletu zmizne najmladšia dcéra. Po čase sa vo vzdialenej opustenej chatrči nájdu stopy naznačujúce, že bola zavraždená...

Autorovi však šlo hlavne o vyjadrenie istého duchovného posolstva, ťažiskovým je stretnutie hlavného hrdinu s Bohom, z ktorého vyplynulo jeho vnútorné obrátenie a uzdravenie. Treba podotknúť, že predmetný autorský zámer miestami až príliš vytŕča z textu a dáva románu príchuť tendenčnosti. Navyše, na vnímavého čitateľa môžu pôsobiť rušivo miestami sa vyskytujúce štylistické či jazykové lapsusy, na čom má zrejme svoj podiel aj preklad.

Kniha obsahuje niekoľko naozaj pozoruhodných myšlienok i pozitívnych podnetov. Odvážne otvára niektoré závažné existenciálne otázky a prekvapujúcim, netradičným spôsobom zobrazuje trojjediného Boha. No z hľadiska kresťanskej, resp. katolíckej vierouky prináša posolstvo, ku ktorému treba pristupovať nanajvýš obozretne – je prijateľné iba sčasti a s výhradami.

Ján Maršálek

3 komentáre:

 1. "...je prijateľné iba sčasti a s výhradami." Kritické myslenie je nám vlastné, napriek príbehu o "neveriacom Tomášovi" stále pochybujeme a to je dobre.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. "Človek má pochybovať o sebe, ale nemá pochybovať o pravde."
  G. K. Chesterton

  OdpovedaťOdstrániť
 3. K pravde sa dostávame aj cez pochybnosti.
  Ak budeme pochybovať o sebe, pravdu nespoznáme (ale to je len také slovné cvičenie, skutočnosť je mnohostranná, oveľa zložitejšia a právd je veľa).
  Takéto zjednodušenia síce pomáhajú v orientácii, sú výchovné, ale nemali by sme si myslieť, že to je celá pravda.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.