- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

20. augusta 2010

Dialektika náboženstva a židovstvo

(Hosťovský priestor)

Málokto si uvedomuje, do akej miery je práve Starý zákon začiatkom dialektického myslenia a vôbec pojmu historickosti a určeného smerovania ľudstva – či už k blahobytu, slobode alebo inému vykúpeniu. Východné ideológie, napriek svojej múdrosti a hĺbke, považujú dejiny len za akýsi kolobeh prevteľovania a pojem kvalitatívne zdokonaľovanie je im cudzí. Práve Mojžiš a proroci uviedli do chodu pojmy osobnej viny, vykúpenia, slobody a zodpovednosti jednotlivca za národ, za kolektív.
Židovský národ už od egyptského otroctva bol tlačený zo všetkých strán, vyvražďovaný, presídľovaný a obmedzovaný. Práve solidarita na náboženskom základe a povedomie určitého účelu ho chránili pred rozplynutím sa v mori okolitých civilizácií. Preto aj základy sociálnej politiky nachádzame už v Starom zákone. Slovo jubileum pochádza z hebrejského jóbel-om, keď židia každých 50 rokov prepúšťali svojich otrokov na slobodu, a tak posilňovali svoju spolupatričnosť. Aj právo chudobného najesť sa z cudzej záhrady značne predbehlo svoju dobu.
To, že Marx bol synom rabína, vôbec nie je náhoda. Jeho dialektika, mesianizmus, ba dá sa povedať určitý druh idealizmu, je do značnej miery daný syndrómom geta a túžbou po aspoň teoretickom vyslobodení sa z neho. Tento osud sprevádzal židov po celé ich dejiny a málokto si do dôsledkov uvedomí, nakoľko bol hybným motorom dejín. Marxizmus by iste vznikol aj bez Marxa, psychoanalýza bez Freuda a teória relativity bez Einsteina, ale čo motivovalo práve ľudí tohto národa k týmto hľadaniam?
Je zaujímavé, že antisemitizmus je vlastne jediným druhom rasizmu, ktorý nemôže ani zvrhlá logika zdôvodniť, lebo potláča práve druh schopnejších a vynikajúcejších ľudí. Je tiež podivuhodné, ako sa títo ľudia stávajú príznakom, symbolom a až hromozvodom všetkých hnutí a ideálov. Je to náhoda? Asi nie, zdá sa, že ten kameň úrazu a pohoršenia nie je žiadnou chimérou a mystifikáciou, ale tou najreálnejšou realitou a ešte k tomu dávno predpovedanou.

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor. Úryvky z jeho diela Svedectvo času uverejňujeme na pokračovanie.

Súvisiaci článok: Načo je dobrá Biblia?

2 komentáre:

  1. Anonymný20.8.10

    Ak som to správne pochopil tak antisemitizmus potláča akýsi naddruh "schopnejších a vynikajúcejších ľudí" = židov. To už samozrejme rasizmus nie je lebo všetci nesemiti sú len podľudia.

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Myslím, že článok je orientovaný pozitívne, autor odmieta rasizmus... To, že je niekto (v niečom) schopnejší, neznamená, že ostatní sú menejcenní či dokonca podľudia.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.