- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. septembra 2010

Citát týždňa (38/2010) - Teodor Križka

Kedysi prezident Michal Kováč, azda s dobrým úmyslom, volal po prekonaní delenia spoločnosti na dobrých a zlých Slovákov. Ako sa zdá, toto delenie sa však nestratilo a tak rýchlo ani nestratí. Lebo slušnosť a dobro si jedna strana predstavuje ako potupenie histórie a legitímnych práv štátotvorného národa.
Teodor Križka (Kultúra č. 15/2010)

Môj komentár: Rôznosť názorov je prirodzená, ale nemala by vyúsťovať do nenávisti a ponižovania názorového oponenta. Nedobré je aj to, že často nenazývame veci pravými menami, žiaľ, veľmi sa rozmohlo pokrytectvo i klamstvo... Znevažovanie a zosmiešňovanie národného cítenia naozaj nie je prejavom slušnosti.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.