- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

25. septembra 2010

Buďme tvrdí, hlavne voči sebe

(Hosťovský priestor)

Možno sa niekomu zdá, že píšem veľmi tvrdo o smiešnych veciach, lenže žiaľbohu, taká je pravda, že od smiešneho k tragickému býva len krok. Ak som pri istej príležitosti použil výraz „retribučné“ procesy, viem, prečo som ho použil. Lebo v čom je podstata retribúcií? V tom, že sa síce následne, ale pritom a priori kriminalizujú veci, ktoré sú zásadne nevhodné na podobné konanie. Pretože poväčšine nemôžeme dobre chápať a ani dokazovať východiská, ktoré k danému stavu viedli a nemôžeme ani predpokladať a dokazovať, čo by bolo v budúcnosti, keby ku kriminalizácii nedošlo. Tým netvrdím, že sa v podobných „akciách“ zlé veci nemôžu diať, ale tvrdím len to, že je veľmi, veľmi zle, ak sa na základe ťažko objektívne určiteľných chýb alebo vín robí z niečoho systém. Aj škandalizácie sa občas vyskytnú, ale ak sa robia zámerne a systematicky, je to najpriamejšia cesta do pekla. O úprimnosti „inkvizítorov“ svedčí nie jeden prípad, keď sa donekonečna rozprávalo o nevýhodných zmluvách, ale hneď ako sa podnik dostal do tých „správnych“ rúk, okamžite sa z nich stali zmluvy výhodné.
Je tu naozaj chaos v legislatíve, chýba oficiálne aj „zvykové“ právo, ba aj obyčajné skúsenosti. Treba to brať do úvahy, ako aj to, že sme ľudia a robíme chyby, ba aj viny, máme za nechtami, ba aj za ušami a ťažko predpokladať, že sa to od základu zmení. To by sa z nás museli stať roboti a zase by sme museli zaviesť socialistický systém kontroly a policajta na každom rohu.
Všetky „nedostatky“, „nevýhodnosti“, ba i zámerné podfuky sú napraviteľné, veď z logiky veci vyplýva, že málokto by robil niečo „absolútne nevýhodne“. Všetko vymenované, naznačené a bezpochyby existujúce je teda „modifikovateľné“, a teda aj odpustiteľné – za určitých podmienok a bez zbytočne verejných stredovekých pranierov. Čo to vlastne táram, veď v stredoveku nemali „nezávislú“ tlač, ani „verejno-popravnú“ televíziu.
Čo sa ale neodpúšťa a zasieva dlhoročné spory a nezabudnuteľnú nenávisť, je práve vyhľadávanie vín a verejné škandalizácie z pozície neomylných a nenapadnuteľných sudcov.
Prečo sú svedkovia Jehovovi takí neznesiteľní? Poznám ich veľa a dosť dlho a môžem zodpovedne povedať, že sú morálnejší a charakternejší ako veľká väčšina všetkých ostatných. Protivní sú preto, lebo sú presvedčení, že všetko vedia lepšie zariadiť a zabezpečiť. Podmienka je len, aby sme boli tvrdí v ich nasledovaní a bezpodmienečnom poslúchaní.
Cvičme sa usilovne a dlhodobo nie natoľko v tom, ako získať pre seba a svojich, hoci nepochybne lepších, čiastkový osoh, ale hlavne v tom, ako nezapríčiniť všeobecnú škodu. Ak sa z našej viny niečo zomelie, budú rovnako trpieť Mlynárovci aj Molnárovci, lepší aj horší, aj dokonale poloviční.
Je možné, že tí „druhí“ škandalizujú ešte viac a nepravdivejšie, ale ak my robíme to isté a k tomu ešte s väčšou chuťou a z pozície takmer neomylnosti, netvrďme, že sme iní. Ak sme iní, tak sme len horší, lebo v tom samom zle, ktoré odsudzujeme a ktorým sme trpeli, sme ešte systematickejší, neústupnejší a nemilosrdnejší. To, že sme popritom aj bezchybnejší a menej vinní, nám v konečnom dôsledku vôbec nepomôže. Škoda, ktorú narobíme, bude veľká a na náš nedostatok realizmu nakoniec doplatia všetci.

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor. Úryvky z jeho diela Svedectvo času uverejňujeme na pokračovanie.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.