- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

21. septembra 2010

Viera a život

Max Kašparů: Zápisník potulného kazateľa
Bratislava, Karmelitánske nakladateľstvo, 2008

Český psychiater, kazateľ, publicista a v neposlednom rade premonštrátsky diakon Max Kašparů (nar. 1950) je známy aj na Slovensku. Postupne vyštudoval stomatológiu, všeobecné lekárstvo, katolícku teológiu, pedagogiku a etiku, pôsobí aktívne v médiách, popritom napísal niekoľko duchovno formačných publikácií.
Zápisník potulného kazateľa je jeho v poradí sedemnásta kniha. Má premyslenú štruktúru, ktorá umožňuje niekoľko spôsobov jej vnímania. Dá sa ľahko a rýchlo prečítať, dá sa čítať i po častiach a výberovo, ale umožňuje tiež hlbší ponor – približujúc priliehavé témy z Písma, dávajúc priestor meditácii. Napokon, každá kapitola ústi do modlitby.
Max Kašparů patrí k autorom, ktorým nechýba invencia a schopnosť osloviť pútavou formou dnešného človeka. Hlása evanjelium, podáva svedectvo o pravde kresťanskej viery, vypovedá o veľkých veciach, pričom však nestráca zo zreteľa potreby každodenného života. Účelne využíva okrem iného humor a jemnú iróniu, aby čo najlepšie osvetlil zvolenú problematiku. K čitateľom sa tak dostáva kniha obsahujúca zaujímavé, podnetné a dobrou duchovnou energiou nabité texty.

Ján Maršálek

::

Zaujíma vás literatúra? Možno vás zaujme aj blog, kde nájdete ukážky z mojej básnickej, prozaickej i literárno-kritickej tvorby, ale tiež fotografie a publicistiku...

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.