- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

7. septembra 2010

Kniha Hitler

Henrik Eberle, Matthias Uhl (editori): Kniha Hitler
Bratislava, Ikar, 2006

Spis, tvoriaci podstatnú časť tejto publikácie, bol napísaný krátko po vojne na Stalinov podnet. Jeho zostavovatelia z Ľudového komisariátu vnútorných záležitostí (NKVD) spracovali rozsiahle výpovede dvoch mužov (v tom čase zajatcov), ktorí niekoľko rokov patrili do najbližšieho Hitlerovho okolia: Otta Günscheho a Heinza Lingeho. Günsche bol Hitlerovým osobným pobočníkom, Linge zas osobným sluhom a neskôr šéfom osobnej služby.

Dokument pomerne podrobne zachytáva verejný i súkromný život nacistického vodcu od jeho nástupu k moci až po smrť. Stalin chcel mať zrejme čo najviac informácií o svojom vtedy už bývalom konkurentovi, preto si vyžiadal takúto podrobnú správu. Dostal ju v roku 1949 pod názvom Kniha Hitler. Po jej prečítaní dal Stalin strojopisný text zaradiť do archívu. Len nedávno bol tento cenný historický dokument zásluhou nemeckých bádateľov znovuobjavený a sprístupnený širokej verejnosti.

Text je cenný okrem iného tým, že poodhaľuje vnútorný život Adolfa Hitlera, umožňuje nazrieť do jeho sveta a do jeho spôsobu uvažovania, osvetľuje tiež pozadie súvisiacich historických udalostí. Navyše, samotný spis je v aktuálnom knižnom vydaní doplnený obsažným odborným komentárom, poznámkami, životopismi i fotografiami. Kniha Hitler patrí k najpôsobivejším dokumentom o tretej ríši, jej slovenské vydanie (v preklade Tibora Hrozániho) možno označiť za záslužný vydavateľský čin.

Ján Maršálek

2 komentáre:

  1. V ostatných rokoch sa dokumenty podobného razenia v TV (i v literatúre) rozmnožili. Nie je to moja parketa, nemám to rád, aj keď v zásade je treba poznať históriu. V televízii napríklad bežia seriály "Myšlienky zločinca" a "Kosti" - už názov na mňa pôsobí zvrátene, pre degradáciu človeka na "kosti" a prehrabávanie sa v zločineckých podnetoch. Aj myšlienky Adolfa asi patria do podobnej sféry. Takže toto si nekúpim :)

    OdpovedaťOdstrániť
  2. Myslím, že rozumiem tej výhrade. Záleží na tom, akým spôsobom sa o zle píše, aký zámer z toho vytŕča...
    Ľudí s agresívnymi sklonmi môžu negatívne ovplyvniť aj filmy či počítačové hry plné násilia, ale takýto ľudia asi nebudú čítať historické dokumenty.
    Isté však je, že každý nesie zodpovednosť za svoje činy.

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.