- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

6. októbra 2010

Citát týždňa (40/2010) – Matúš Kučera

Dnes národ nečíta, iba sa díva do debničky, polopatisticky preberá všetko, čo mu tam naservírujú. (...) Náš žiak sa nevie vyjadriť ucelenou vetou. To je dôsledok toho, že nečíta, konzumuje televízny svet a digitálny text. (...) Ale ak sa škole nepodarí vrátiť deti ku knižkám, vyrastú nám jedinci poznačení fachidiotizmom bez citového zázemia a s obmedzenou fantáziou.
Matúš Kučera (Knižná revue č. 19/2010)

Môj komentár: Tie slová, vybrané z rozhovoru s autorom, sú tak jasné a výstižné, že komentár hádam ani nepotrebujú. Aj keď treba povedať, že pravdu, ktorá je v nich obsiahnutá, si už mnohí ani neuvedomujú alebo nechcú uvedomiť, lebo spomínaný úpadok je dlhodobý a masový.

4 komentáre:

 1. Máme susedku, ktorá má dva roky a vyjadruje sa jasne a zrozumiteľne, celými vetami a som presvedčený, že ešte žiadnu knihu neprečítala... Možno obrázkovú, ale je pravda, že jej mama je učiteľkou :)

  Nedramatizoval a negeneralizoval by som celú mládež do takéhoto vreca. Mnohí sú v otázkach života vzdelaní a v porovnaní s našou generáciou v ich rokoch oveľa otvorenejší vo svojich verbálnych prejavoch. Len často sa nevedia orientovať v tom, či ísť v stáde, alebo sa presadiť vlastným názorom.

  Orientácie dáva aj TV, ale často falošné. Je len otázkou uvedomenia si, že dospelý je človek vtedy, keď si vie vytvoriť vlastný názor, keď nepodlieha masám a propagande... Dobrá kniha tomu napomáha, ale aj dobrý film. Veď uvidíme :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Tárajov máme dosť, horšie je to so zmyslom a pôvodnosťou ich rečí...
  Pravdaže, sú výnimky, ale všeobecný trend je negatívny. Ani ja to však nevidím tragicky - verím, že národ sa časom vráti k literatúre a hĺbaniu...

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Plne súhlasím s tým, že netreba hádzať do koša mládež ako skupinu -násť ročných oviec,snažiacich sa kopírovať jeden druhého len aby neboli vylúčený z kolektívu. Poznám veľa mladých, ktorí majú jasnú predstavu o tom kam smerujú ich kroky a čo by chceli v živote dosiahnuť....reálne! Poznám však aj takých, ktorým rodičia píšu domáce úlohy a doslova myslia za nich. Koľko je však rodičov, ktorí čítajú? Keď prídem niekam na návštevu, všímam si aké knihy má rodina v knižnici. Aj o tom by malo byť vzdelávanie...začať v rodine a neobviňovať zo všetkého školu. Pokiaľ si nenájdeme čas na čítanie, ako ho chceme mať?

  OdpovedaťOdstrániť
 4. Súhlasím s tým, že prvoradá a najdôležitejšia vo výchove je rodina... Ani staršie generácie nečítajú veľa - spomínaný negatívny trend trvá už niekoľko desaťročí.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.