- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. októbra 2010

Rozmer: duchovná orientácia

V rubrike Prieskumník upozorňujem na zaujímavé internetové projekty, stránky, blogy, príspevky...

Rozmer (časopis pre kresťanskú duchovnú orientáciu) sa zaoberá problematikou siekt, nových náboženských hnutí a kultov, ako aj javmi, ktoré s pôsobením novej religiozity súvisia.
Toto odborné periodikum vychádza v tlačenej podobe ako štvrťročník. Prináša dokumenty, reportáže, svedectvá, recenzie a iné príspevky z danej oblasti.

Internetovú verziu časopisu nájdete na adrese rozmer.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.