- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. decembra 2010

Redakčný vestník - december 2010

PRIESTORnet vstupuje do druhého roka svojej existencie (prvý príspevok som tu uverejnil 30. novembra 2009). V uplynulom období som postupne utváral jeho obsahovú i formálnu štruktúru, v nasledujúcich mesiacoch sa chcem viac zamerať na kvalitu jednotlivých príspevkov a tiež na rozšírenie tematického záberu.
Táto stránka totiž nechce byť úzko zameraná, chce poukazovať na súvislosti a podporovať zdravú diskusiu o rôznych spoločenských otázkach.
Pravdaže, nič z toho by som nedokázal bez pomoci a podpory iných. Osobitne sa chcem poďakovať hosťujúcim autorom (ich menoslov nájdete na bočnom paneli) a tiež tým, ktorí prijali ponuku a boli ochotní odpovedať na moje otázky v rámci cyklu Rozhovor 2+2. Moja vďaka patrí aj členom neformálneho Priestornet-klubu. Mimochodom, z členstva v klube nevyplývajú žiadne záväzky - ide vlastne o odberateľov e-mailového mesačníka o novinkách na tejto stránke.
A ešte k ankete, ktorú som práve uzavrel. Mali ste možnosť ohodnotiť celkovú úroveň tejto stránky, a to na stupnici 1 (výborná) až 5 (nedostatočná). A výsledok? Dosiahol som u vás priemernú známku 2,08 - chválitebná.

Zároveň otváram novú anketu (pozri bočný panel). Pretože mi záleží na čitateľoch, kladiem otázku, čo vás najviac zaujíma, resp. ktorú tematickú oblasť preferujete. Som zvedavý na vaše odpovede!
Svoje názory, postrehy a pripomienky mi môžete poslať e-mailom alebo ich zanechajte pod článkom vo forme komentára. Teším sa na naše ďalšie stretnutia v PriestorNete - internetovom priestore závislom od etiky.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.