- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. novembra 2010

Myšlienky z rozhovorov (3)

Pevnou súčasťou obsahovej zložky PriestorNetu je rubrika Rozhovory, kde uverejňujem exkluzívne rozhovory (dve otázky, dve odpovede) so zaujímavými ľuďmi, najmä z oblasti umenia a literatúry. Domnievam sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto som sa rozhodol pripomenúť ich (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov:

- Problém poctivosti a nekompromisnosti v myslení najlepšie vystihujú Ježišove dialógy s farizejmi. Tí boli vo vonkajších veciach veľmi dôkladní, precízni a punktičkárski, ale tieto vlastnosti im chýbali v postoji k čistote a spravodlivosti vo vlastnom vnútri (Vlado Gregor).

- Nechcem škatuľkovať ani zaraďovať súčasných spisovateľov do nejakých skupín či hnutí, ale niekedy sa mi zdá, že braková literatúra, v ktorej dominuje tematika gangov, mafiánskych bojov a konzumného života bez hraníc a s pochybnými hodnotami, dostáva v našej mediálnej sfére priveľa propagačného priestoru s odôvodnením, že takto to dnes chodí (Ján Gallik).

- Myslím si, že poézia má moc priniesť do života ľudí trochu pokoja aj trochu nepokoja. Závisí to od toho, aká tá poézia je, o čom je a akú má čitateľ momentálne náladu. Podľa mňa je úžasné, ak sa človek vo svete plnom zmien a zvratov dokáže na chvíľu zastaviť a zahĺbiť do seba, či už ako básnik, alebo ako čitateľ (Ružena Šípková).

Súvisiaci článok: Myšlienky z rozhovorov (2)

3 komentáre:

 1. Nesúdil by som farizejov, lebo ich činy sú nám známe iba sprostredkovane, aj keď sa stali symbolom istého správania. Vnútro človeka, pokladám za výsostne súkromné územie, o ktorom sa možno len dohadovať, aké je. Isteže sa zrkadlí v činoch, ale aké je naozaj?

  Myslím si, že spisovatelia podľahli módnym trendom, dali sa strhnúť valiacim sa prúdom, hlavne tí mladí. To v zdravej spoločnosti musí vyvolať spätnú väzbu na znovuobnovenie rovnováhy a k tomu sú dobré aj takéto postrehy.

  S Ruženou plne súhlasím, je úžasné byť básnikom, alebo "len" vnímať poéziu.

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Na to, aby sa človek na chvíľu zastavil a zahĺbil do seba, nepotrebuje nevyhnutne poéziu, aj keď poézia, ak ju vie vnímať alebo i tvoriť, ho častokrát k tomu nenúteným spôsobom privedie. Vedieť vnímať poéziu je iba bonus a istým spôsobom obohatenie života.
  *
  Nekompromisnosť v myslení vo všeobecnosti nemožno považovať za cieľ, ku ktorému by sme sa mali blížiť, pretože predstavuje krajnú polohu. A krajné polohy takmer vždy zaváňajú akýmsi ,,diktátom". Život samotný - či pracovný, manželský, ale i spoločenský, pozostáva v prevažnej väčšine z kompromisov.

  OdpovedaťOdstrániť
 3. Mia, Wabt, na vaše podnetné komentáre skúsim zareagovať stručne:
  - Básne nie sú nutné, ale poézia v širšom zmysle áno (bez nej by bol život neúplný).
  - Kompromisy áno, kompromisníctvo nie.
  - Farizejstvo sa stalo symbolom, isto nie bez dôvodu.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.