- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

10. januára 2011

Cesta k vnútornej rovnováhe (1)

MOTTO: Potrebujete pomoc? Pomáhajte druhým!

V našej pretechnizovanej a uponáhľanej dobe čoraz väčšmi vystupuje do popredia potreba zdravého životného štýlu. Žiaľ, neraz je táto otázka ponímaná povrchne a veľmi zúžene - obmedzuje sa na záležitosť stravovania, resp. telesnej kondície, prípadne duševnej hygieny a motivácie a zabúda sa na to, že človek je komplexnou jednotou s tromi úrovňami: telesnou, duševnou a duchovnou.

V seriáli článkov o ceste k vnútornej rovnováhe, ktorý teraz začínam, postupne priblížim názory, rady a odporúčania viacerých odborníkov na túto problematiku (so zameraním na osobnostný rast), pričom budem čerpať z kníh, ktoré ma zaujali. Jednotlivé časti budú mať podobu voľnej recenzie konkrétneho diela. Pôjde zväčša o publikácie, vydané v slovenskom alebo českom jazyku v posledných rokoch. Záujemca o hlbší ponor si teda môže príslušný titul vyhľadať a preštudovať.

Po predbežnom zhrnutí toho, čo ľudia zaoberajúci sa touto problematikou považujú za dôležité, možno konštatovať, že práca na sebe by mala byť vedomou úlohou každého človeka. Sebaformácia je takpovediac doživotný proces - proces učenia sa, spoznávania, premýšľania, cvičenia, rozhodovania a konania.

Na život a na úlohy, ktoré prináša, sa treba pripravovať, ale na druhej strane by nebolo správne stráviť všetok svoj čas, obrazne povedané, v čakárni. Formačné cvičenia treba vykonávať za pochodu, lebo život pulzuje a dennodenne prináša ďalšie výzvy, plynie spolu s časom. Chýb a omylov sa báť nemusíme, horšia je pasivita a ustráchanosť.

Človek pociťujúci potrebu zmeny vo svojom živote by mal začať s nápravou hneď a z toho miesta, kde sa práve nachádza.

Ako začať? Vstúpiť do seba a urobiť jasné rozhodnutie, stanoviť si dobrý cieľ a vydať sa na cestu k nemu. Prijať zodpovednosť za svoj život, aktivitou prekonať obavy a v neposlednom rade dať ostatným ľuďom najavo, že si vážime seba samých.

Neprehliadnite: Už onedlho bude na tejto stránke v rubrike Životný štýl uverejnené pokračovanie - článok o sile pozitívneho myslenia.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.