- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. apríla 2011

Sme my kresťania divní, ak si chránime svoje hrivny?

(Hosťovský priestor)

Mnohým sa môže zdať čudné, že popri voľnom výklade kresťanskej dogmatiky a liturgiky tak úporne a nadšene bránim výnimočnosť kresťanstva.

Vo vzťahu k židovstvu vidím jeden zásadný problém. V otázkach morálky je učenie takmer identické, aj Ježiš hovorí, že neprišiel zrušiť Zákon, ale naplniť. Ani vieroučné rozdiely nie sú pre bežné spolužitie podstatné. Všetky, alebo takmer všetky problémy a príčiny neobľúbenosti židovskej komunity spočívajú v tom, že oni hlásajú solidaritu a bezpodmienečnú pomoc, ale predovšetkým sami medzi sebou. A priznajte si, milí bratia podľa Abraháma, že vám príliš nevonia, ak sa o podobnú solidaritu a pevné zväzky snažia iné náboženstvá a národné spoločenstvá... Keby sa všetci ľudia stali "jedným ovčincom", tento problém sa vlastne stratí, lenže keby bolo keby...

Čo sa týka stále žeravejšieho problému spolužitia s islamom, vidím zásadnejšie nezrovnalosti. Kráľ Dávid bol iste pekný kvietok, ale za to, čo potajomky vyviedol Uriášovi, sa nakoniec veľmi trápil a verejne vyznal svoju vinu. Oproti tomu Mohamed, ak sa mu nejaká žena páčila, bez škrupúl a bez hanby ju svojmu spolubojovníkovi zobral. Aký morálny príklad môže dať takáto osoba svojim nasledovníkom? Preto ani pri medzináboženskom dialógu nevidím rád bozkávanie Koránu. Mimochodom, takmer prorockú knihu Alkorán práve na túto tému napísal ešte v období tureckých vpádov český šľachtic Václav Budovec z Budova. Vrelo ju odporúčam.

Modlime sa a spolupracujme a hlavne dokážme odpustiť, lebo to je naším privilégiom a osobitnou črtou. Ale neustupujme v týchto načrtnutých odlišnostiach, lebo stratíme svoju chuť a naša zbabelosť nielen znechutí ostatných, ale uškodí aj nám, aj im.

KYRIE ELEISON!                               (19. 3. 2011)

Autorom príspevku je filozof a publicista Vlado Gregor.

1 komentár:

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.