- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

17. apríla 2011

Zrkadlo týždňa - 15/2011

Zo Straussovho denníka - 11. júla 1950:
"Byť časovým, osvieteným, pokrokovým, moderným znamená dnes neveriť v Boha, ale zbožňovať svaly, sexus, peniaze, moc, alebo nič nerešpektovať; teda v každom prípade koriť sa ničomu. To však dokáže každé teľa."
(Pavol Strauss, z knihy Ozveny vnútorných hlasov; Prešov, Vydavateľstvo Michala Vaška 2010)

Mimochodom, ak sa vám zdá, že pri datovaní došlo k omylu, nie je to tak. Kritická poznámka spred desaťročí platí v plnej miere i dnes. Svedčí to o hĺbavosti autora, ale aj o tom, že človek sa vo svojej podstate nemení - každý jedinec, každá generácia zápasí s pokušením, rozhoduje sa medzi dobrom a zlom. Človek je bytosť v pohybe, v procese, na ceste...

Lekár, spisovateľ, mysliteľ Pavol Strauss sa narodil 30. 8. 1912. Všeličo prežil i premyslel a časť z toho vložil do slov. Ráno 3. 6. 1994 si zapísal do denníka myšlienku: "Smrť neovplyvní vesmírny čas." A vo večerných hodinách toho dňa odišiel do večnosti...

Viac informácií o jeho živote a diele nájdete na stránke Spolku priateľov MUDr. Pavla Straussa: pavolstrauss.sk.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.