- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. mája 2011

Redakčný vestník - máj 2011

Každý príspevok na tejto stránke môže byť doplnený a rozšírený, prípadne skritizovaný zo strany čitateľov, a to formou komentára.

Pravidlá diskusie:
1. Vytvárať a uverejňovať komentáre k jednotlivým príspevkom môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením môžu byť bez upozornenia vymazané.
4. Zverejnením komentára na stránke PriestorNet sa jeho pôvodca zaväzuje rešpektovať tieto pravidlá.

- - -
Pripájam ešte jednu technickú poznámku: Rubrika Fotopohľad bola premenovaná na Fotopohľady. Z hľadiska názvu ide o nepatrnú zmenu, omnoho výraznejšia bude zmena obsahová; v rubrike mienim okrem čiernobielych fotografií (v cykle Farebný svet na čiernobielej fotografii) uverejňovať aj minisérie farebných záberov z rôznych kútov našej vlasti i zo sveta, prípadne malé fotoreportáže. Vychádzam tým v ústrety návštevníkom stránky, ktorí si takúto zmenu žiadali. Verím, že to prispeje k skvalitneniu a spestreniu PriestorNetu.

Želám vám pekné a dobré prežitie májových dní. A nezabudnite na PriestorNet - internetový priestor závislý od etiky.

Užitočný odkaz: Priestornet-klub.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.