- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

29. apríla 2011

Zrkadlo týždňa - 17/2011

V aktuálnom čísle dvojtýždenníka Kultúra (8/2011) je pod názvom Zasvätiť sa Bohu nebolo pre mňa ťažké uverejnený pozoruhodný celostranový rozhovor s emeritným arcibiskupom Mons. Jánom Sokolom, ktorý pripravila Elena Kaplanová. Vyberám z neho arcibiskupovu odpoveď na poslednú otázku, týkajúcu sa budúcnosti Slovenska, Európy, sveta.

"Isteže, svet sa zmieta ako loď na rozbúrenom mori a atmosféra v ňom stáva sa čím ďalej dusnejšia. Ľudia vyhľadávajú súčasných šalamúnov a chodia k nim po radu. Konzultujeme sociológov, filozofov, národohospodárov, vymýšľame nápravné systémy... A viac než Šalamún je tu... sám Kristus vo svojej Cirkvi so svojou náukou a sviatostnou silou! Počúvajme ho!!!"
(Mons. Ján Sokol, emeritný arcibiskup)

Pripomínam, že Kultúru si možno prečítať aj na internete, a to na adrese: kultura-fb.sk.

Som presvedčený o tom, že kresťanstvo nie je len náboženstvo v bežnom zmysle slova. Kresťanstvo predstavuje úplný antropologický model, inými slovami, ponúka človeku najlepší návod na život a dáva uspokojivé odpovede na všetky dôležité ontologické otázky, ale aj na otázky praktického života. Kresťanstvo je jedinečné – zjavuje nám trojjediného Boha a zvestuje zákon lásky. Z filozofického hľadiska, teda z hľadiska prirodzeného rozumu, hlása to, čo neodporuje nášmu rozumovému poznaniu, naopak, rozširuje ho a dáva mu hlbší zmysel.

Skúmanie dejín oprávňuje povedať, že láska v kresťanskom ponímaní je nenahraditeľnou hodnotou a spolu s vierou a nádejou pozitívne napĺňajú ľudský život. Pochopiteľne, uznanie a prijatie kresťanstva má svoje dôsledky na svetonázor, na spôsob života a myslenia, veď jednou zo základných požiadaviek kresťanského učenia je potreba (nielen) vnútornej obnovy. Skutočný kresťan je svojou vierou pretváraný v lepšieho človeka.

Súvisiaci odkaz: Kresťanský idealizmus.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.