- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

26. apríla 2011

Myšlienky z rozhovorov (4)

Pevnou súčasťou obsahovej zložky PriestorNetu je rubrika Rozhovory, kde uverejňujem exkluzívne rozhovory (dve otázky, dve odpovede) so zaujímavými ľuďmi, najmä z oblasti umenia a literatúry. Domnievam sa, že by nebolo dobré nechať tieto príspevky takpovediac zapadnúť prachom, preto som sa rozhodol pripomenúť ich (na pokračovanie) prostredníctvom krátkych citátov:

- Mám fóbiu z rutiny, nerád sa opakujem. Pripomínam si, že umenie je esencia. Stále znova sa učím škrtať. Prichádzam na to, že umenie škrtať je možno rovnako náročné, ak nie náročnejšie, ako umenie písať (Juraj Kuniak).

- Ak sa človek snaží čosi sám objaviť vo svete a v sebe a podať to druhým v ozvláštnenej a príťažlivej podobe veršov či prozaických kompozícií, nemá v ničom záruku. Ani v tom, že ho pochopia tí, ktorých objavujete a na ich úžitok ozvláštňujete. Ťažká, namáhavá, často spoločensky zbytočná robota. Hovorím o poézii a próze na Slovensku zameranej čo len trocha didakticky a eticky (Blažej Belák).

- Človečenská poézia má svoj prvotný prameň v poézii Božej, v Logose („skrze neho bolo všetko stvorené“), preto by mala čo najviac čerpať z toho prameňa a nemala by sa mu spreneverovať. V hľadaní krásy a pravdy vo zverenom ľudskom poklade slova a súčasne v jeho všeobjímajúcej kozmickej predstavivosti (oboje sú dary človekovi z raja) a osobitne potom v sprostredkúvaní takto nahonobeného duševného bohatstva spočíva aj podstatný význam poézie. Má to svoju nezameniteľnú poznávaciu i mravnú dimenziu. Dnešná výchova, žiaľ, na to hriešne zabúda. Skrátka, ignoruje túto vzácnu skutočnosť, povedal by som: skutočnosť posvätnú (Teofil Klas).

Súvisiaci článok: Myšlienky z rozhovorov (3)

2 komentáre:

 1. Fóbia z rutiny je dobrá vec, ale ak je niečo dokonalé (...), to treba využiť aj v inovácii. Písanie a škrtanie je rovnocenné, v každom prípade sa tvorí nová forma a často aj obsah. Umenie je cesta, ktorou autor dospeje k výsledku. Niekto talentom, niekto precíznosťou v škrtaní.

  Didaktické zameranie (v poézii) je len vedľajším produktom umenia, jeho podstata musí byť aj tak v samotnej poézii, inak nebude pôsobiť didakticky.

  (dovolil som si, len tak od pása laicky myslieť polemicky :)

  OdpovedaťOdstrániť
 2. Wabt, vďaka za vyjadrenie názoru - vôbec nepôsobí laicky.
  K otázke dokonalosti: dokonalosť je nedosiahnuteľná, človek k nej vždy len smeruje, alebo ani nesmeruje.

  OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.