- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. apríla 2011

Zrkadlo týždňa - 16/2011

Začul som z úst našej premiérky zaujímavé slovné spojenie, vyslovila ho, hovoriac o zámeroch vlády: transparentný príbeh.

Nuž, z môjho pohľadu je príbeh terajšej vlády spojený hlavne so zákulisnými ťahmi, nekončiacimi spormi a neschopnosťou či neochotou dohodnúť sa.

Politici sa vyčerpávajú v žabomyších vojnách, alebo hľadia iba na svoj osobný prospech a národnoštátne záujmy Slovenska ostávajú bokom. Súdneho človeka až mrazí.

Na doplnenie pripájam myšlienku Jána Tužinského, publikovanú v Literárnom týždenníku č. 11-12/2011:
"Ale kto seje vietor, zožne raz aj búrku. Svet je v prudkom a krutom pohybe. Politici majú dračie vajcia, čo sa z nich vyliahne, to ich spravodlivo požerie. Medzičas politických báchoriek sa skracuje!"
(Ján Tužinský, prozaik a publicista, predseda Spolku slovenských spisovateľov)

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.