- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

22. mája 2011

Zrkadlo týždňa - 20/2011

"Liberalizmus sa prieči ľudskej podstate. Podstata človeka je pospolitá, podstata akéhokoľvek liberalizmu je bohapustý individualizmus. Celý život sa zaoberám dejinami kapitalizmu a viem, čo kapitalizmus i socializmus dokážu vo svojich extrémoch. Treba hľadať inú cestu."
(Martin Kučera, český historik a kunsthistorik; In: Kultúra č. 10/2011)
- - -
Áno, treba hľadať. Hľadanie chápem ako zákon, ako právo i povinnosť. Hľadať pravdu a z nej vyplývajúci zmysel a cieľ, hľadať cestu k tomuto cieľu, s vedomím, že cesta je súčasťou cieľa.
Ježiš o sebe povedal: "Ja som cesta, pravda a život... Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený..." (Jn). Ako obstojíme vo svetle týchto slov? Aká je naša viera a naša nádej? Na čom visíme a čo nás unáša?
Život je cesta, ktorá má svoj cieľ. Človek je povolaný k tomu, čo ho presahuje.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.