- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11. augusta 2011

Anketa: Človek a internet (11)

Letná anketa PriestorNetu na tému Človek a internet

Aký je váš vzťah k internetu a v čom vidíte klady a zápory jeho rozšírenia? Využívate ho pravidelne? Máte svoje obľúbené internetové stránky?

Peter Chorvát - básnik:
Vzťah k internetu, nie ako vnútornú spojitosť, ale ako uvedomelý postoj, mám uvedomelý, naivne pevne dúfam. Som si teda vedomý jeho používania i nadužívania za seba, zneužívania a smerovania, alebo zamerania, či "poslania" zo strany iných.
Človek žasne, že je využiteľný ako hromadná zbraň (nehovorím ničenia - ale môže byť, napr. názorového, citového alebo vzťahového ničenia, keď sme už pri tejto téme...), zameriavaná pritom s presnosťou a citom ostreľovača. Takouto vojenskou terminológiou sa dosť názorne dajú priblížiť skutočne nevídané možnosti internetu - paralelné pôsobenie ako na jednotlivca, tak i na spoločenstvo. Vďaka jeho špecifickým vlastnostiam - na jednej strane virtuálne osobný, na strane druhej celé sociálne siete.
Z tohoto vnímania vychádza aj postoj k nemu: či sa dám/-e internetu (presnejšie, tomu čo cezeň prúdi a ešte presnejšie tomu, kto je za tým obsahom) tak na dosah, ako ho mám/-e na dosah ja/my.
Je to boj, alebo hra, väčšinou však pri oboch niekto prehráva... Berme radšej vavrínový veniec.

Vážení čitatelia, odporúčam vám prečítať si ešte rozhovor s Petrom Chorvátom.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.