- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

19. januára 2012

Tradícia a tvorivosť

Trvácnosť je cennejšia ako novosť. Preto záleží na tradícii, veď tradícia je vlastne odovzdávanie a uchovávanie: poznatkov, zvykov, mýtov, posolstiev...
Tradícia a tvorivosť sa nevylučujú. Tvoriť nové (hodnotné) nejde bez poznania starého. Rastieme z koreňov. Ideme odniekiaľ niekam. Žijeme v čase a priestore, v pavučine väzieb, vzťahov, príčinnosti a súvislostí. V istom zmysle všetko so všetkým súvisí.

Keďže všetko so všetkým súvisí, nemali by sa najmä verejne činní ľudia uzatvárať do ulity svojej úzkej špecializácie. Žiaľ, pričasto vidíme nekultúrnych politikov, politicky naivných umelcov či nábožensky nevzdelaných vedcov...
Hádam každému človeku na tomto svete ide o šťastie. Prečo sa teda jeden druhému odsudzujeme? Prečo si ubližujeme? V nesvornosti spočíva naša slabosť a v rozdrobenosti (nevernosti tradícii) naša bieda. Ale život, našťastie, nemá iba jednu stranu – je bohatší, pestrejší, plodnejší ako akákoľvek schéma. Jeho základom je láska. Láska je najdôležitejšia, všetko ostatné je len poznámka pod čiarou.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.