- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

3. februára 2012

Cesta k rovnováhe

Potrebujeme krásu, dobro i pravdu... Pápež Benedikt XVI. v liste predsedovi Pápežskej rady pre kultúru arcibiskupovi Mons. Giafrancovi Ravasimu napísal: „Naliehavosť dialógu medzi estetikou a etikou, medzi krásou, pravdou a dobrom sa dnes ukazuje nielen prostredníctvom súčasnej kultúrnej a umeleckej debaty, lež vyplýva aj z každodennej skutočnosti...“

Len v súhre a súčinnosti týchto kategórií je rovnováha. Pravdaže, rovnováha krehká a nestála, tak ako je krehké a nestále všetko ľudské, ale to neznižuje jej význam. Úplnú vyváženosť, resp. dokonalosť ani nemožno dosiahnuť, no pokúšať sa o nemožné je neraz predpokladom dosiahnutia možného.

Hľadanie znamená viac ako nachádzanie. Kto hľadá, nájde – aj keď možno nie to, čo pôvodne chcel. Hľadač pravdy je k pravde vždy bližšie ako jej domnelý majiteľ. Pravdu môžeme spoznávať, nie však vlastniť.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.