- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

23. februára 2012

Láska a ochota k pravde

Sloboda a zodpovednosť sú ako spojené nádoby. Súvisia spolu, sú previazané – nemožno ich oddeliť bez vážnych následkov.
Emil Krapka SJ vo svojom pozoruhodnom diele Zasvätenie do filozofie (Teologická fakulta Trnavskej univerzity 1999) konštatuje: „Prvým predpokladom každej filozofie je láska a ochota k pravde. Bez nej nie je možný nijaký rozhovor... Tam, kde filozofia nie je láskou, ale stala sa nástrojom moci a donucovania, tam už vlastne niet filozofie, je len mocenská ideológia.“  Aj tieto slová poukazujú na potrebu zodpovednosti v každej oblasti života.

Osobitnou kapitolou je zodpovednosť umelca za svoje dielo. V umení je naozaj všeličo možné a dosiahnuteľné (fantázii sa tu medze nekladú), ale zďaleka nie všetko osoží. Umelec je stvoriteľ v malom – vytvára novú realitu, znova a znova zhmotňuje a stvárňuje (nielen svoju) predstavu o svete. A námetov je dosť. Svet je šíry a pestrý.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.