- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Odporúčaný článok: Človek ako boh (peklo na zemi) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

12. júla 2012

Naša viera


Žijeme v dobe hodnotového relativizmu. Jednoduchá, čistá pravda sa stala politicky nekorektnou, nahradila ju „pravda“ odsúhlasená alebo dohodnutá.
Problematizovanie, respektíve spochybňovanie tradičných hodnôt (zvlášť náboženských a národných) je dnes vo všeobecnosti považované za prejav tvorivej a intelektuálnej zdatnosti. Ironizovanie nahrádza zdravý kriticizmus a účelová prospechárska špekulácia myšlienkovú hĺbku.

Nečudo, že slabne naša viera – tá základná duchovná viera, ktorá dávala minulým generáciám silu žiť a prežiť aj v najťažších podmienkach a nestratiť pritom vlastnú tvár. Skúste medzi ľuďmi šíriť či praktizovať skromnosť, pokoru, úctu, obetu... a u mnohých sa stretnete s nepochopením, úškrnom či dokonca odmietnutím. A skúste im povedať o hriechu – budú sa tváriť, že nevedia o čo ide, alebo vás hneď označia za náboženského fanatika.
Som priveľmi kritický, poviete si možno. Ale dobre mienená (seba)kritika je určite lepšia ako falošné pritakávanie hocičomu.

Úryvok zo zbierky úvah Stopy v priestore.

1 komentár:

  1. Toto by mohla byť debata na dlhé hodiny, tak len v skratke:
    Náboženská viera (v Boha, v dobro, v lásku...) vo svojej podstate má svoje reálne miesto v srdci väčšiny našich ľudí. Problém však vidím skôr v zhoršujúcom sa vzťahu človek - cirkev. A tak, ako platí vo vzťahoch všeobecne, platí aj tu: ak sa vzťah začne kaziť, ak sa stráca vzájomná dôvera, zodpovedné sú obe strany, nielen jedna. Ľudia strácajú morálne vzory, či v politickom, kultúrnom alebo cirkevnom svete. Prehrešky i prešľapy v oblasti morálky a etiky (o zákonoch ani nevraviac) vo všetkých sférach života sa prehliadajú, ospravedlňujú, tutlajú a cielene a manipulatívne sa za celebrity hodné obdivu pretláčajú trebárs škandalózne TV hviezdy. Starší vyzretý človek sa už ovplyvniť nedá , ale nová mladá a ešte formovateľná generácia, tá sa ovplyvniť dá. Bohužiaľ, ovplyvňovaná a tvárnená je pokrivenými hodnotami.
    ,,Je niečo zhnité v tomto štáte".

    OdpovedaťOdstrániť

Pravidlá diskusie v PriestorNete

1. Komentovať jednotlivé príspevky môže každý záujemca, a to pod svojím menom, značkou alebo anonymne.
2. Komentáre nesmú obsahovať vulgarizmy ani urážlivé a nemravné vyjadrenia, nesmie sa v nich propagovať násilie; zakázané sú aj ostatné neetické prejavy, napríklad nepodložené obvinenia. Komentár by mal byť zameraný na predmet príspevku a nie na osobu autora či redaktora.
3. Komentáre nesúladné s predchádzajúcim ustanovením, rovnako tak bezobsažné komentáre, nebudú publikované.
4. Diskusia je moderovaná – znamená to, že zverejnenie komentára nie je okamžité, ale závisí aj od časových možností redaktora. Redaktor má právo odmietnuť, čiže nepublikovať komentár aj bez udania dôvodu.
5. Odoslaním komentára jeho autor vyjadruje súhlas s týmito pravidlami.